XXVIII Konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych

26–28 czerwca 2024 r.

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych zostało założone w 1994 r. Współzałożycielem i pierwszym prezesem był ks. Edward Pudełko (KUL).
W 2024 r. Stowarzyszenie obchodzi 30-lecie działalności.
Funkcje prezesa Stowarzyszenia pełnili dotychczas:

  • Andrzej Peciak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
  • Henryk Podolski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
  • Anna Zielińska-Krybus (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
  • Aurelia Grejner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – obecnie.

 

Celem Stowarzyszenia jest praca dla dobra nauki i szkolnictwa wyższego oraz podejmowanie i popieranie wszelkich dążeń zmierzających do powstania książki akademickiej i rozwoju działalności wydawniczej szkół wyższych, działanie na rzecz rozwoju wydawnictw uczelnianych gwarantujące im pełny profesjonalizm, a także ochrona zawodu wydawcy, dbałość o jego rangę i prestiż przez stałe podnoszenie wiedzy zawodowej i poziomu etyczno-zawodowego pracowników uczelnianych oraz reprezentowanie interesów tej grupy zawodowej. Stowarzyszenie jest współorganizatorem targów książki akademickiej, a we współpracy z Targami Książki w Krakowie i pod ich patronatem jest organizatorem konkursu o nagrodę Gaudeamus, którego celem jest promowanie i wyróżnianie uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych. Podczas Poznańskich Targów Książki przyznawana jest Nagroda Stowarzyszenia im. ks. Edwarda Pudełki.