Terminy posiedzeń

planowany termin posiedzenia termin składania wniosków
17 października 2022 r. 07 października 2022 r.
07 listopada 2022 r. 28 października 2022 r.
 28 listopada 2022 r. 18 listopada 2022 r.
19 grudnia 2022 r. 09 grudnia 2022 r.
09 stycznia 2023 r. 29 grudnia 2022 r.
30 stycznia 2023 r. 20 stycznia 2023 r.
20 lutego 2023 r. 10 lutego 2023 r.
20 marca 2023 r. 10 marca 2023 r.
03 kwietnia 2023 r.  24 marca 2023 r.
24 kwietnia 2023 r. 14 kwietnia 2023 r.
15 maja 2023 r. 05 maja 2023 r.
05 czerwca 2023 r. 26 maja 2023 r.
26 czerwca 2023 r. – zmiana terminu na 3 lipca 2023 r.
26 czerwca 2023 r.
24 lipca 2023 r. 14 lipca 2023 r.
11 września  2023 r. 01 września 2023 r.

UWAGA!  Wnioski złożone po wyznaczonym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Planując badania należy pamiętać, że zgodnie z art 48 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1331 z późn. zm.).

Lokalna komisja przekazuje wnioskodawcy uchwałę o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia albo uchwałę o odmowie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia w terminie 40 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone w art. 44 ust. 1 albo art. 46 ust. 2.

 

Jeżeli jest to uzasadnione złożonością lub wielodyscyplinarnym charakterem doświadczenia, lokalna komisja może raz przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, nie więcej jednak niż o 15 dni roboczych, zawiadamiając o tym wnioskodawcę przed upływem tego terminu i wskazując przyczyny uzasadniające to przedłużenie.

 

Ze względu na wprowadzenie w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego Komisja pracuje zdalnie i rozpatruje sprawy w drodze telekonferencji.

Prosimy o kontakt mailowy:  lub telefoniczny tel. 572330876