Skład komisji

Skład komisji powołanej od 1 lutego 2020 r.
(kadencja 2020/2024)

 1. Prof. dr hab. Piotr Wlaź – PRZEWODNICZĄCY
 2. Dr Mirosław Łańcut – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
 3. Mgr Michał Czyż
 4. Prof. dr hab. Waldemar Grzegorzewski
 5. Prof. dr hab. Renata Klebaniuk
 6. Dr hab. prof. uczelni Urszula Kosior– Korzecka
 7. Mgr Patrycja Kułakowska- Wieleba
 8. Dr Agnieszka Michalak
 9. Mgr Hanna Przesmycka
 10. Dr hab. Lidia Radko
 11. Prof. dr hab. Jerzy Rola

SEKRETARIAT Komisji:

mgr inż. Urszula Polak
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin – pokój 462 (III piętro)
tel. +48 81 445 65 97 lub 572 330 876
e-mail:
kontakt telefoniczny do Przewodniczącego Komisji 572 330 875