Ocena retrospektywna

OCENA RETROSPEKTYWNA

Zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych lokalna komisja, na podstawie dokumentacji przekazanej przez użytkownika, przeprowadza ocenę retrospektywną w przypadku doświadczeń. Po zakończeniu doświadczenia, które podlega ocenie retrospektywnej, użytkownik niezwłocznie przekazuje lokalnej komisji dokumentację

Raport użytkownika do oceny retrospektywnej  należy złożyć  w dwóch egzemplarzach. Raport podpisuje (tak jak wniosek) kierownik jednostki Użytkownika  lub osoba upoważniona.

raport Użytkownika (sporządzony na aktualnym druku) należy przesłać na adres Komisji, w terminie wskazanym w uchwale Lokalnej Komisji Etycznej:

  1. w wersji papierowej podpisany przez Użytkownika (Kierownika Jednostki) 

  2. elektronicznej edytowalnej na adres lke.lublin@up.lubin.p