O Komisji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i  Nauki z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 2643 z późn. zm.)  właściwość miejscowa Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Lublinie obejmuje obszary województw: lubelskiego i podkarpackiego

 

Doświadczenia na zwierzętach mogą być przeprowadzane tylko przez Użytkownika wpisanego do wykazu Użytkowników oraz po uzyskaniu następujących dokumentów:

1. wyznaczenia dla osób planujących i przeprowadzających doświadczenia wydane przez kierownika Użytkownika;

2. zgody lokalnej komisji etycznej na przeprowadzenie doświadczenia.

Wykaz użytkowników, hodowców i dostawców  >>> wykaz jednostek<<<