O Komisji

Decyzją Krajowej Komisji Etycznej od 1 lutego 2016 roku przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie została powołana  Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Jednostki podlegające Komisji:

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie  obsługuje użytkowników z obszaru województwa lubelskiego i podkarpackiego.

 1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 
 3. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 4. Biowet Puławy sp. z o.o
 5. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Ośrodek Medycyny Doświadczalnej
 7. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Biologii i Biotechnologii 
 8. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
 9. Uniwersytet Rzeszowski   Instytut Technologii Żywności i Żywienia
 10.  Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Biologii i Biotechnologii
 11. Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. w Lublinie
 
Doświadczenia na zwierzętach mogą być przeprowadzane tylko przez Użytkownika wpisanego do wykazu Użytkowników oraz po uzyskaniu następujących dokumentów:

1. wyznaczenia dla osób planujących i przeprowadzających doświadczenia wydane przez kierownika Użytkownika;

2. zgody lokalnej komisji etycznej na przeprowadzenie doświadczenia.

Wykaz użytkowników, hodowców i dostawców  >>> wykaz jednostek<<<