Kontakt

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach
przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

SEKRETARIAT Komisji:

mgr inż. Urszula Polak
Akademicka 13, 20-950 Lublin – pokój 465 (III piętro)
tel.  572330876
tel.  81 445 65 97
e-mail:

Kontakt do Przewodniczącego Komisji
prof. dr hab. Piotr Wlaź tel. 572330875