Dokumenty do pobrania

Wzory druków zostały wprowadzone decyzją Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach. Poniżej aktualnie obowiązujące formularze oraz najważniejsze dokumenty do pobrania: 

UWAGA!

Dnia 17 grudnia 2021 roku została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

W związku z wejściem w życie ww. zmian w ustawie, od dnia 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać również nowe wzory formularzy wniosków do lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach.

Wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU
Zobacz
Klasyfikacja celu doświadczenia od 1 stycznia 2022 roku
Zobacz
streszczenie nietechniczne
Zobacz

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy wzór streszczenia nietechnicznego ogłoszony uchwałą Krajowej Komisji Etycznej <<uchwała KKE>>.  UWAGA! Obowiązującym formatem streszczenia nietechnicznego jest plik Excel.

UWAGA! Proszę nie usuwać oraz nie modyfikować wierszy ani treści komórek w streszczeniu nietechnicznym.

Od 2021 r. streszczenia nietechniczne publikowane są na stronie KE:
W związku z tym (podobnie, jak we wcześniejszych latach, gdy były publikowane na stronie KKE) w interesie każdego Autora jest, aby były one anonimowe (bez nazw instytucji, nazwisk i odniesień do piśmiennictwa). Proszę również zwracać uwagę na ich poprawność językową. Raz opublikowanego streszczenia nie można już usunąć, można tylko dodać nową wersję, ale w takim wypadku obie wersje będą widoczne dla wszystkich zainteresowanych.
 
Wniosek uproszczony o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU
Zobacz
Wniosek uzupełniający OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU
Zobacz
Zał. A do wniosku uzupełniającego - dodatkowe zwierzęta OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU
Zobacz
Zał. B do wniosku uzupełniającego - dodatkowe procedury OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU
Zobacz
Zał. C do wniosku uzupełniającego - zmiana/dodanie ośrodka OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU
Zobacz
zał. D Wniosek o wydanie zgody na włączenie dodatkowych osób OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU
Zobacz
wniosek o przedłużenie terminu ważności zgody
Zobacz
klasyfikacja celu doświadczenia
Zobacz
Formularz zgodności wersji elektronicznej z papierową
Zobacz
ocena retrospektywna- raport użytkownika - dla uchwał wydanych do 31.12.2020
Zobacz
ocena retrospektywna- raport użytkownika - dla uchwał wydanych od 1.01.2021
Zobacz