Nadawanie stopni naukowych

Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie weterynaria

Zobacz wszystkie
03.12.2021

dr Ewelina Pyzik

Wniosek Uchwała w sprawie powołania Komisji...

Zobacz więcej
02.11.2020

dr Piotr Wilkołek

Wniosek Uchwała w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej...

Zobacz więcej
10.12.2019

Dr Tomasz Schwarz

Wniosek Decyzja o powołaniu Komisji...

Zobacz więcej