Nadawanie stopni naukowych

Doktoraty w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

Zobacz wszystkie
12.01.2023

mgr Olimpia Agata Klikocka-Wiśniewska

rozprawa doktorska streszczenie

Zobacz więcej
12.01.2023

mgr inż. arch. kraj. Sylwia Monika Barwicka

streszczenie

Zobacz więcej
12.01.2023

mgr inż. Mikołaj Edgar Kostryco

streszczenie

Zobacz więcej
20.12.2022

mgr inż. Jacek Jachuła

streszczenie

Zobacz więcej
20.12.2022

mgr Natalia Iwanicka

streszczenie rozprawa doktorska recenzja prof. dr...

Zobacz więcej
24.08.2022

mgr inż. Szymon Roszkowski

streszczenie rozprawa doktorska recenzja prof. dr...

Zobacz więcej
22.07.2022

mgr inż. Sylwia Chojnacka

streszczenie recenzja dr hab. Jana Buczka, prof...

Zobacz więcej
22.07.2022

mgr Marcin Siek

streszczenie recenzja prof. dr hab. Krzysztofa...

Zobacz więcej
22.07.2022

mgr inż. Hubert Stefan Rusecki

streszczenie recenzja prof. dr hab. Marka...

Zobacz więcej
22.07.2022

mgr inż. Patrycja Maria Krasowska

streszczenie recenzja dr hab. Anny Kociry, prof...

Zobacz więcej
06.05.2022

mgr inż. Joanna Trzcińska

Streszczenie recenzja dr hab. Roberta Biczaka, prof...

Zobacz więcej
14.03.2022

mgr inż. Małgorzata Szymańska

streszczenie recenzja dr hab. Przemysława Bąbelewskiego...

Zobacz więcej
14.03.2022

mgr inż. Katarzyna Olesińska

streszczenie recenzja prof. J...

Zobacz więcej
15.02.2022

mgr Ewelina Surdacka

streszczenie recenzja prof. Marka Marksa recenzja...

Zobacz więcej
24.01.2022

mgr inż. Monika Poniewozik

streszczenie recenzja prof. Bożeny...

Zobacz więcej
13.09.2021

mgr inż. Magdalena Kurzyna-Szklarek

streszczenie recenzja prof. Barbary...

Zobacz więcej
02.07.2021

mgr Kinga Włodarczyk

Streszczenie recenzja dr hab. Alicji Niewiadomskiej...

Zobacz więcej
18.05.2021

Mgr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan

streszczenie recenzja prof. Andrzeja...

Zobacz więcej
22.01.2021

mgr inż. Mariusz Stanisław Stepaniuk

streszczenie recenzja 1 recenzja 2 ogłoszenie o...

Zobacz więcej
22.01.2021

mgr Elżbieta Urszula Zawierucha

streszczenie recenzja 1  recenzja 2  ogłoszenie o...

Zobacz więcej