Nadawanie stopni naukowych

Doktoraty w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

Zobacz wszystkie
06.06.2024

mgr inż. Sebastian Piotr Kuśmierz

rozprawa doktorska streszczenie

Zobacz więcej
22.03.2024

mgr inż. Edyta Kwiatkowska

rozprawa doktorska streszczenie recenzja prof. dr...

Zobacz więcej
29.02.2024

mgr inż. Aneta Ewelina Koroluk

Rozprawa doktorska streszczenie recenzja prof. dr...

Zobacz więcej
06.12.2023

mgr inż. Justyna Grażyna Łukasz

rozprawa doktorska streszczenie recenzja dr hab...

Zobacz więcej
28.09.2023

mgr Magdalena Kusiak

streszczenie rozprawa doktorska recenzja dr hab...

Zobacz więcej
19.07.2023

mgr inż. Daniel Skubij

streszczenie recenzja dr hab. Roberta Rosy, prof...

Zobacz więcej
18.07.2023

mgr inż. Ilona Woźniak-Kostecka

streszczenie rozprawa doktorska recenzja dr hab. Anny...

Zobacz więcej
13.07.2023

mgr inż. Magdalena Cieplak

streszczenie rozprawa doktorska recenzja - prof. dr...

Zobacz więcej
03.07.2023

mgr inż. Michał Tomasz Możejko

streszczenie rozprawa doktorska recenzja prof. dr...

Zobacz więcej
12.01.2023

mgr Olimpia Agata Klikocka-Wiśniewska

rozprawa doktorska streszczenie recenzja dr hab...

Zobacz więcej
12.01.2023

mgr inż. arch. kraj. Sylwia Monika Barwicka

streszczenie recenzja dr hab. Ewy Zaraś-Januszkiewicz...

Zobacz więcej
12.01.2023

mgr inż. Mikołaj Edgar Kostryco

streszczenie recenzja prof. dr hab. Bożeny...

Zobacz więcej
20.12.2022

mgr inż. Jacek Jachuła

streszczenie recenzja dr hab. Moniki Bieniasz, prof...

Zobacz więcej
20.12.2022

mgr Natalia Iwanicka

streszczenie rozprawa doktorska recenzja prof. dr...

Zobacz więcej
24.08.2022

mgr inż. Szymon Roszkowski

streszczenie rozprawa doktorska recenzja prof. dr...

Zobacz więcej
22.07.2022

mgr inż. Sylwia Chojnacka

streszczenie recenzja dr hab. Jana Buczka, prof...

Zobacz więcej
22.07.2022

mgr Marcin Siek

streszczenie recenzja prof. dr hab. Krzysztofa...

Zobacz więcej
22.07.2022

mgr inż. Hubert Stefan Rusecki

streszczenie recenzja prof. dr hab. Marka...

Zobacz więcej
22.07.2022

mgr inż. Patrycja Maria Krasowska

streszczenie recenzja dr hab. Anny Kociry, prof...

Zobacz więcej
06.05.2022

mgr inż. Joanna Trzcińska

Streszczenie recenzja dr hab. Roberta Biczaka, prof...

Zobacz więcej