Nadawanie stopni naukowych

Doktoraty w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Zobacz wszystkie
30.05.2022

mgr inż. Dorota Monika Sokołowska

streszczenie recenzja prof. dr hab. Dariusz...

Zobacz więcej
30.05.2022

mgr inż. Alicja Honorata Ziemichód

streszczenie recenzja dr hab. Bogusława...

Zobacz więcej
14.03.2022

mgr inż. Sebastian Kamil Kostkowski

streszczenie recenzja dra hab. Krzysztofa Pilarskiego...

Zobacz więcej
30.06.2021

mgr inż. Katarzyna Lisiecka

streszczenie recenzja dr hab. Agnieszki...

Zobacz więcej
07.06.2021

mgr inż. Marcin Natoniewski

  streszczenie recenzja prof. dra hab...

Zobacz więcej
22.01.2021

mgr Wojciech Zdzisław Gołębiowski

streszczenie recenzja 1 recenzja 2 ogłoszenie o...

Zobacz więcej
25.08.2020

mgr inż. Kamil Wilczyński

recenzja 1 recenzja 2 streszczenie ogłoszenie o...

Zobacz więcej
25.08.2020

mgr inż. Marcin Ryszard Jakimiak

recenzja 1 recenzja 2 streszczenie ogłoszenie o...

Zobacz więcej