zał. 1 oświadczenie upoważniające Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni
Zobacz
zał. 2 oświadczenia upoważniające Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni
Zobacz
zał. 3 oświadczenie upoważniające Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni
Zobacz
zał. 4 oświadczenie upoważniające Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni (patent , wzór użytkowy)
Zobacz