Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

UMOWA do prac naukowo-badawczych
Zobacz
KALKULACJA MRiRW
Zobacz
METODYKA
Zobacz
HARMONOGRAM
Zobacz
PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy
Zobacz