Centrum Nauki

Aktualności

06.05.2021

Konkurs na projekty badawcze z udziałem naukowców z Białorusi pn. „Solidarni z naukowcami”

Zobacz więcej
06.05.2021

Konkurs Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 5 otwarty!

Zobacz więcej
05.05.2021

Projekt dr Marty Demkowskiej-Kutrzepy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej otrzymał dofinansowanie w konkursie Szybka Ścieżka

Zobacz więcej
04.05.2021

Ogłoszenie V edycji programu Doktorat Wdrożeniowy

Zobacz więcej
15.02.2021

Przyrodniczy MIT: Kurs języka angielskiego poziom C1 nabór dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Zobacz więcej
12.02.2021

26 konkurs grantowy Fundacji NUTRICIA otwarty!

Zobacz więcej
04.02.2021

Przyrodniczy MIT: Bezpłatne studia podyplomowe dla kadry kierowniczej administracyjnej - PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU

Zobacz więcej
02.02.2021

Ogłoszenie XII edycji konkursu w Programie LIDER

Zobacz więcej
28.01.2021

Przyrodniczy MIT: Kurs języka angielskiego dla kadry badawczo-dydaktycznej - NABÓR

Zobacz więcej
26.01.2021

Tydzień z Horyzontem Europa

Zobacz więcej

Finansowanie nauki

Od 2019 roku publiczne uczelnie akademickie, jako główne źródło finansowania nauki otrzymują subwencję na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego. Środki z subwencji mogą być przeznaczone zarówno na wydatki bieżące, jak i na zakup środków trwałych, w tym inwestycje w budynki i budowle. Środki niewykorzystane przez uczelnie w roku przyznania poprzez wynik finansowy zasilą fundusz zasadniczy.

Staże naukowe

Staże naukowe są jedną z form rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich i doktorantów. Osoby zainteresowane odbyciem stażu w innej jednostce naukowej zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki.

Projekty i fundusze

Fundusze i projekty stwarzają dużą szansę dla Uczelni i jednostek naukowych na ciekawe projekty. Dlatego dokładamy starań w ich pozyskiwaniu.

Realizowane projekty

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie od lat skutecznie aplikuje o środki zewnętrzne na badania, rozwój, inwestycje i dydaktykę. W zakładce tej przedstawione są wszystkie projekty realizowane na Uniwersytecie.

Usługi Badawcze

Uniwersytet realizuje usługowe prace badawcze i wdrożeniowe na zlecanie podmiotów zewnętrznych. Zakres usług jest ustalany z zainteresowanym podmiotem.

Kontakt

Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób: osobiście od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00 przy ul. Akademickiej 13 (budynek Rektoratu), telefonicznie w godzinach pracy Centrum, poprzez pocztę elektroniczną.

Centrum Nauki

Centrum Nauki zostało powołane Zarządzeniem nr 48 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Centrum Nauki jest jednostką podlegającą Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. U nas możecie Państwo uzyskać fachową pomoc w zakresie przygotowania wszelkich wniosków o projekty badawcze, edukacyjne i infrastrukturalne, a także w przygotowaniu umów, aneksów, raportów, sprawozdań w ramach prowadzonej działalności naukowej. Ponadto informujemy o aktualnych i planowanych konkursach zarówno krajowych jak i międzynarodowych (z wyjątkiem programu Erasmus). Służymy pomocą w przygotowywaniu umów o współpracy naukowej z podmiotami gospodarczymi.