Centrum Nauki

Aktualności

16.07.2021

Konkurs na 2 stanowiska Stypendysta - Student w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Zobacz więcej
16.07.2021

Aktualne nabory na konkursy krajowe i międzynarodowe

Zobacz więcej
15.07.2021

Mgr inż. Radosław Smagieł laureatem konkursu na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

Zobacz więcej
15.07.2021

Trwa nabór wniosków do ostatniego konkursu o Stypendium Humboldta

Zobacz więcej
15.07.2021

Nowy program pt. „Nauka dla społeczeństwa”

Zobacz więcej
13.07.2021

Zapowiedź konkursu OPUS 22

Zobacz więcej
13.07.2021

Konkurs Narodowego Centrum Nauki MAESTRO otwarty!

Zobacz więcej
13.07.2021

Konkurs Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS otwarty!

Zobacz więcej
24.05.2021

Przyrodniczy MIT: bezpłatne kursy i szkolenia dla studentów/studentek kierunku Behawiorystyka zwierząt

Zobacz więcej
06.05.2021

Konkurs na projekty badawcze z udziałem naukowców z Białorusi pn. „Solidarni z naukowcami”

Zobacz więcej

Finansowanie nauki

Od 2019 roku publiczne uczelnie akademickie, jako główne źródło finansowania nauki otrzymują subwencję na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego. Środki z subwencji mogą być przeznaczone zarówno na wydatki bieżące, jak i na zakup środków trwałych, w tym inwestycje w budynki i budowle. Środki niewykorzystane przez uczelnie w roku przyznania poprzez wynik finansowy zasilą fundusz zasadniczy.

Staże naukowe

Staże naukowe są jedną z form rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich i doktorantów. Osoby zainteresowane odbyciem stażu w innej jednostce naukowej zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki.

Projekty i fundusze

Fundusze i projekty stwarzają dużą szansę dla Uczelni i jednostek naukowych na ciekawe projekty. Dlatego dokładamy starań w ich pozyskiwaniu.

Realizowane projekty

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie od lat skutecznie aplikuje o środki zewnętrzne na badania, rozwój, inwestycje i dydaktykę. W zakładce tej przedstawione są wszystkie projekty realizowane na Uniwersytecie.

Usługi Badawcze

Uniwersytet realizuje usługowe prace badawcze i wdrożeniowe na zlecanie podmiotów zewnętrznych. Zakres usług jest ustalany z zainteresowanym podmiotem.

Kontakt

Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób: osobiście od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00 przy ul. Akademickiej 13 (budynek Rektoratu), telefonicznie w godzinach pracy Centrum, poprzez pocztę elektroniczną.

Centrum Nauki

Centrum Nauki zostało powołane Zarządzeniem nr 48 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Centrum Nauki jest jednostką podlegającą Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. U nas możecie Państwo uzyskać fachową pomoc w zakresie przygotowania wszelkich wniosków o projekty badawcze, edukacyjne i infrastrukturalne, a także w przygotowaniu umów, aneksów, raportów, sprawozdań w ramach prowadzonej działalności naukowej. Ponadto informujemy o aktualnych i planowanych konkursach zarówno krajowych jak i międzynarodowych (z wyjątkiem programu Erasmus). Służymy pomocą w przygotowywaniu umów o współpracy naukowej z podmiotami gospodarczymi.