Centrum Nauki

Aktualności

04.10.2021

Projekt prof. dr hab. Dariusza Dziki z Wydziału Inżynierii Produkcji otrzymał dofinansowanie w V konkursie TANGO

Zobacz więcej
28.09.2021

Zaproszenie do udziału w projekcie „Mistrzowie dydaktyki”- wolne miejsca

Zobacz więcej
28.09.2021

Wyjazd studyjny do Aarhus w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki”

Zobacz więcej
22.09.2021

Konkursy OPUS 22 i PRELUDIUM BIS otwarte

Zobacz więcej
17.09.2021

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych realizacją projektów w zakresie dziedzictwa przyrodniczego

Zobacz więcej
13.09.2021

Zapraszamy na szkolenia on-line!

Zobacz więcej
13.09.2021

Webinarium pn."Troska o glebę to troska o życie"

Zobacz więcej
24.08.2021

Studentki Klaudia Lasota i Kaja Ziółkowska laureatkami konkursu na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

Zobacz więcej
16.07.2021

Konkurs na 2 stanowiska Stypendysta - Student w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Zobacz więcej
16.07.2021

Aktualne nabory na konkursy krajowe i międzynarodowe

Zobacz więcej

Finansowanie nauki

Od 2019 roku publiczne uczelnie akademickie, jako główne źródło finansowania nauki otrzymują subwencję na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego. Środki z subwencji mogą być przeznaczone zarówno na wydatki bieżące, jak i na zakup środków trwałych, w tym inwestycje w budynki i budowle. Środki niewykorzystane przez uczelnie w roku przyznania poprzez wynik finansowy zasilą fundusz zasadniczy.

Staże naukowe

Staże naukowe są jedną z form rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich i doktorantów. Osoby zainteresowane odbyciem stażu w innej jednostce naukowej zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki.

Projekty i fundusze

Fundusze i projekty stwarzają dużą szansę dla Uczelni i jednostek naukowych na ciekawe projekty. Dlatego dokładamy starań w ich pozyskiwaniu.

Realizowane projekty

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie od lat skutecznie aplikuje o środki zewnętrzne na badania, rozwój, inwestycje i dydaktykę. W zakładce tej przedstawione są wszystkie projekty realizowane na Uniwersytecie.

Usługi Badawcze

Uniwersytet realizuje usługowe prace badawcze i wdrożeniowe na zlecanie podmiotów zewnętrznych. Zakres usług jest ustalany z zainteresowanym podmiotem.

Kontakt

Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób: osobiście od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00 przy ul. Akademickiej 13 (budynek Rektoratu), telefonicznie w godzinach pracy Centrum, poprzez pocztę elektroniczną.

Centrum Nauki

Centrum Nauki zostało powołane Zarządzeniem nr 48 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Centrum Nauki jest jednostką podlegającą Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. U nas możecie Państwo uzyskać fachową pomoc w zakresie przygotowania wszelkich wniosków o projekty badawcze, edukacyjne i infrastrukturalne, a także w przygotowaniu umów, aneksów, raportów, sprawozdań w ramach prowadzonej działalności naukowej. Ponadto informujemy o aktualnych i planowanych konkursach zarówno krajowych jak i międzynarodowych (z wyjątkiem programu Erasmus). Służymy pomocą w przygotowywaniu umów o współpracy naukowej z podmiotami gospodarczymi.