UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

28.11.2018

Centrum Nauki  zaprasza do składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki:

 

BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu.

Regulamin konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_life1

Termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2018 r.

 

OPUS 16 na projekty badawcze w badaniach podstawowych.

Regulamin konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16

Termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2018 r.

 

PRELUDIUM 16 na projekty badawcze w badaniach podstawowych kierowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora .

Regulamin konkursu:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16

Termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2018 r.

 

SONATA 14 na projekty badawcze w badaniach podstawowych kierowane przez osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Regulamin konkursu:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata14

Termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2018 r.

 

Zainteresowanych ubieganiem się o środki w wymienionych konkursach zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki - Zespół ds projektów i Funduszy:

Izabela Czaja-Banasiak - tel. 81 445 6968, nr pokoju 470

Paweł Litwińczuk - tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463

 

 


« wstecz