UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

19.11.2018

Szanowni Państwo,

w związku z dużą ilością zgłoszeń na szkolenie w ramach programu "Welcome to Poland" Centrum Nauki informuje, że nabór formularzy zgłoszeniowych na kurs języka angielskiego dla osób o poziomie znajomości języka angielskiego: początkującym (min. A1) i średniozaawansowanym (min B1) zostanie zakończony z dniem dzisiejszym 21.11.2018 r., o godz.13:00.

 

Zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych dla kandydatów o zaawansowanym poziomie znajomości języka angielskiego (min. B2). Nabór zakończy sie z dniem 23 listopada 2018 r o godz. 14:00.

 

 

Centrum Nauki  zaprasza pracowników naukowo – dydaktycznych oraz pracowników administracyjnych UP w Lublinie do udziału w bezpłatnym szkoleniu z języka angielskiego realizowanym w ramach projektu pt. „Welcome to University of Life Science in Lublin” współfinansowanym ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu „Welcome to Poland”.

Rekrutacja trwa do 31.12.2018 r.
 

Do udziału w projekcie zostanie przejętych 45 pracowników UP w Lublinie: 30 pracowników naukowo – dydaktycznych, 15 pracowników administracyjnych (w tym 40 kobiet, 5 mężczyzn).

O zakwalifikowaniu się uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy można składać osobiście w Biurze projektu (pokój 470, 473, lub 457) lub drogą e-mailowej na adres: aleksandra.jezierska@up.lublin.pl, w tytule wiadomości należy wpisać "Rekrutacja kurs języka angielskiego".
 


Informacji na temat udziału w kursie udziela Centrum Nauki:
Aleksandra Jezierska, tel. 081 445 66 78 aleksandra.jezierska@up.lublin.pl, budynek rektoratu pok. 470.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 

 


« wstecz