UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

19.11.2018

Miło nam poinformować, że aż trzech asystentów z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii uzyskało granty w konkursie PRELUDIUM.

 

Konkurs ten przeznaczony jest dla osób rozpoczynających karierę naukową.  Laureaci będą realizować następujące projekty:

 

- Pani mgr inż. Klaudia Maria Gustaw– projekt pt. „Genetyczne i transkryptomiczne podłoże fruktofilności bakterii kwasu mlekowego zasiedlających środowiska bogate w fruktozę” będzie realizowała przez okres 36 m-cy, a wartość grantu wynosi 210 000,00 zł. Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Adam Waśko prof. UP.

 

- Pani mgr inż. Paulina Maria Kęska – projekt pt. „Białka polędwicy wieprzowej surowo dojrzewającej z dodatkiem szczepu bakterii probiotycznych jako potencjalne źródło peptydów o aktywności inhibitora dipeptydylopeptydazy IV (DPP-IV)” będzie realizowała przez okres 24 m-cy,  a wartość grantu wynosi 107 800,00 zł. Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. inż. Joanna Stadnik prof. UP.

 

- Pani mgr inż. Elwira Małgorzata Komoń-Janczara – projekt pt. „Molekularna i fizjologiczna charakterystyka cech prozdrowotnych nowo wyizolowanych szczepów bakterii z rodzaju Bifidobacterium pochodzących z przewodu pokarmowego niemowląt i dzieci do 3. roku życia” będzie realizowała przez okres 36 m-cy. Wartość przyznanego grantu wynosi 210 000,00 zł. Opiekunem naukowym projektu jest prof. dr hab. Zdzisław Targoński.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


« wstecz