UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

22.05.2017

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.:  „Praktyczne aspekty przygotowania wniosku  o stypendium indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie” organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie.

 

Szkolenie odbędzie się 30 maja 2017 r. (wtorek), w auli Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00 - 14:00.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy naukowców zainteresowanych wyjazdem do zagranicznej jednostki naukowej lub przedsiębiorstwa (tj. posiadających co najmniej stopień doktora lub minimum 4-letni staż pracy związanej z prowadzeniem badań naukowych), a także przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów badawczych, które chciałyby gościć u siebie stypendystów Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Szkolenie ma na celu przybliżenie kwestii formalnych obowiązujących w programie stypendialnym Marii Skłodowskiej-Curie oraz przekazanie praktycznych wskazówek na temat przygotowania i złożenia indywidualnego wniosku projektowego w trwającym obecnie konkursie Komisji Europejskiej.

 

Istnieją dwa rodzaje indywidualnych grantów badawczo-szkoleniowych: 1. Stypendia europejskie (ang. European Fellowships); 2. Stypendia globalne (ang. Global Fellowships). Stypendia europejskie przyznawane są na okres od roku do dwóch lat, a stypendia globalne - na okres od dwóch do trzech lat.

 

Rejestracja uczestników prowadzona jest do 29 maja 2017 r. Osoby zainteresowane udziałem mogą się zaresjetrować poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.rpklublin.pl zakładka „SZKOLENIA”.

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie http://www.rpklublin.pl/1195,30-maja-2017-r

 


« wstecz