UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

27.03.2017

W dniu 24 marca 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.


Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 24 kwietnia 2017 r. do 24 maja 2017 r.


Dokumentacja konkursowa znajduje się pod poniższym adresem:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/abk17/


W trakcie trwania procedury konkursowej, przed rozpoczęciem naboru wniosków, IOK opublikuje w serwisie internetowym (w zakładce http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power) FAQ zawierający odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące kwestie najczęściej poruszanych przez wnioskodawców.


Zapraszamy do kontaktu i współpracy .


« wstecz