[ MENU DODATKOWE ]


Komunikaty prasowe

05.07.2017studenci


Miło nam poinformować, że Sandra Gładysz, Paulina Kopeć oraz Katarzyna Żondełek - studentki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - będą prowadzić projekt nagrodzony w ramach ministerialnego programu  „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki naboru ofert 30  czerwca 2017 r. Celem programu „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” jest pomoc wybitnie uzdolnionym studentom w rozwoju ich aktywności, w szczególności umożliwianie udziału w konkursach, zawodach czy konferencjach na arenie międzynarodowej. Z pośród 103 zgłoszonych ofert, zatwierdzono do finansowania 63 oferty,  na łączną kwotę 9,47 mln zł. 


Projekt studentek weterynarii nosi tytuł: „Badania nad strukturą i antygenowością błony komórkowej erytrocytów psów chorujących na babeszjozę” i został dofinansowany na kwotę 200 000,00 zł.  Jego opiekunem merytorycznym jest dr n. wet. Andrzej Milczak z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących.


Celem planowanych badań w ramach nagrodzonego projektu będzie ustalenie ewentualnych różnic w składzie i antygenowości błony komórkowej erytrocytów psów chorych i tych które nigdy nie chorowały na babeszjozę. Wszystkie badania będą prowadzone jedynie na materiale biologicznym, pozyskanym w wyniku działań leczniczych i profilaktycznych. Wiedza na temat budowy i właściwości błony komórkowej erytrocytów u zwierząt jest nadal bardzo fragmentaryczna, mimo, że to właśnie na kozach i psach były prowadzone pierwsze doświadczenia dotyczące antygenowości erytrocytów. Na początku wieku Ludwik Hirszfeld opisał 15 grup krwi u psów. Liczba ta została w latach 70 zredukowana przez International Society for Animal Blood Group Research do 8. Wydaje się, że w chwili obecnej nastąpił regres wiedzy na ten temat. Metodami serologicznymi jesteśmy w stanie zidentyfikować jedynie kilka typów antygenowych erytrocytów psa i nadal nie poznaliśmy budowy ani jednego antygenu.


Z punktu widzenia ekonomicznego byłby to być może problem marginalny, gdyby nie coraz większe rozpowszechnienie na terenie Polski babeszjozy psów. Choroba wywołana jest prze pierwotniaki należące do tej samej gromady, do której należą zarodźce malarii. Wiadomo np., że ludzie posiadający grupę krwi 0 nie zapadają na ciężką postać malarii. Istnieją doniesienia wskazujące na możliwy związek podatności na zachorowanie psów na babeszjozę z właściwościami antygenowymi ich erytrocytów. Badania nad budową błony komórkowej erytrocytów mogą więc stanowić istotny wkład do poznania patogenezy tej choroby.


Wyniki badań zostaną przedstawione na konferencjach naukowych uznanych w międzynarodowym środowisku weterynaryjnym np. 51st European Veterinary Conference Voorjaarsdagen, Haga;  34th World Veterinary Association Congress, Barcelona; The European Veterinary Emergency and Critical Care Society 17 Scientific Congress, Wenecja.

Studentki Paulina Kopeć, Katarzyna Żondełek oraz Sandra Gładysz są wieloletnimi członkami Sekcji Internistycznej Studenckiego  Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych. Aktywnie uczestniczą w życiu Uniwersytetu, pomagając w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalności proedukacyjnej.


Projekt „Najlepsi z najlepszych! 2.0” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest kontynuacją programu MNiSW pn. „Generacja Przyszłości” oraz projektu „Najlepsi z najlepszych!”.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

 


  [ lista laureatów na stronie MNiSW ]
 

 

 


« wstecz