UP Lublin   Domy Studenckie
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Biuro Domów Studenckich


 

Biuro Domów Studenckich

08.04.2020

 plik pdf

01.04.2020

Komunikat  dla mieszkańców domu studenckiego Dodek

 
W związku ze zmianą zasad odbywania kwarantanny, mogących skutkować zwiększeniem liczby osób objętych kwarantanną poza domem  oraz mając na uwadze, że dom studencki "Dodek" został wyznaczony jako miejsce odbywania obowiązkowej kwarantanny  informujemy, że:
 
w przypadku wydania przez wojewodę lubelskiego decyzji o umieszczeniu w tym obiekcie osób objętych obowiązkową kwarantanną, przedmioty pozostawione przez mieszkańców d.s. Dodek zostaną zabezpieczone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Przedmioty te zostaną komisyjnie spakowane i złożone w depozycie.

O decyzjach wojewody w sprawie przejęcia pomieszczeń w d.s. Dodek na cele kwarantanny mieszkańcy informowani będą w kolejnych komunikatach.

18.03.2020
     
13.08.2019
ilustracja Kwaterowanie na rok akademicki 2019/2020 odbędzie sie w dniach: 28 - 29 września 2019 r. w godz. 800 - 1900  Przy kwaterowaniu należy posiadać zdjęcie niezbędne do wyrobienia karty mieszkańca domu studenckiego.
19.06.2019
    
19.06.2019
     
30.04.2019
ilustracja
01.02.2019