[ MENU DODATKOWE ]


Konkursy i oferty pracy

25.05.2016agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania i Marketingu

 

25.05.2016agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

 

24.05.2016foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii (I)

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii (II)

 

24.05.2016biologia

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

24.05.2016wiprowip

 

23.05.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakładzie Inżynierii Wiejskiej i Geodezji

 

20.05.2016

Konkurs otwarty na dwa stanowiska wykładowcy języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

20.05.2016

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

13.05.2016foodscience

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

 

11.05.2016ogrodnictwo

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Fitopatologii i Mykologii