II Naukowa Konferencja Pszczelarska dla otoczenia społeczno-gospodarczego „Nauka praktyce”

PROGRAM KONFERENCJI:

8.30 – 9.45 – Rejestracja

10.00 – 10.20 – Rozpoczęcie Konferencji i przywitanie Gości

I PANEL – Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Pana prof. dr hab. Jerzego Demetraki-Paleologa

10.20 – 10.35 – prof. dr hab. Aneta Strachecka i  prof. dr hab. Krzysztof Olszewski –  Profesor Jerzy Demetraki-Paleolog – mentor i przyjaciel

10.35 – 10.50 – prof. dr hab. Jerzy Wilde – Pszczoły w życiu profesora Paleologa

10.50 – 11.10 – prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog – Gospodarowanie w pasiece oparte na wiedzy w dobie ciągłych zmian.

11.10 – 11.50 – Beenefis / Bee-nefis prof. dr hab. Jerzego Demetraki-Paleologa

11.50 – 12.10 – Gratulacje, podziękowania

12.10 – 12.50 – Lunch

(Wyświetlanie posterów podczas trwania Konferencji)

II PANEL – Tematyka: Badania naukowe w Jednostkach i ich wartość aplikacyjna dla pszczelarstwa

12.50 – 16.30Sesja naukowa

12.50 – 13.05 Andrzej Oleksa – Różnorodność genetyczna pszczoły miodnej w Polsce.
13.05 – 13.20 Piotr Dziechciarz – Ważne gospodarczo oraz rzadko spotykane zachowania pszczół miodnych.
13.20 – 13.35 Maciej Bryś – Wpływ diety pyłkowej na metabolizm energetyczny pszczoły miodnej.
13.35 – 13.50 Krystyna Czekońska – Sezonowa zmienność warunków żywieniowych pszczoły miodnej
13.50 – 14.05 Bożena Denisow – Zrównoważone zagospodarowania krajobrazowe szansą dla poprawy pożytków.
14.05 – 14.20 Zbigniew Kołtowski – Nektar i pyłek z pasów kwietnych przy plantacjach chronionych pestycydami jest bezpieczny dla pszczół.
14.20 – 14.35 Paweł Chorbiński – Sterowanie odpornością rodzin pszczelich.
14. 35 – 14.50 Paweł Migdał – Szop pracz i szerszeń azjatycki – potencjalne zagrożenie dla gospodarki pasiecznej.
14.50 – 15.05 Anna Gajda – Varroapokalipsa
15.05 – 15.20 Dagmara Zdańska (współaut.: Andrzej Bober, Marta Skubida) –  Praktyczne aspekty diagnozowania i zwalczania zakażeń wirusowych u pszczół.
15.20 – 15.35 Ewa Waś – O problemach z jakością wosku pszczelego i węzy na krajowym rynku.
15.35 – 15.50 Paulina Niedźwiedzka-Rystwej – Potencjalne wykorzystanie immunomodulującego efektu produktów pszczelich w terapiach nowotworowych.
15.50 – 16.05 Łukasz Nicewicz – „Miejski” miód: zanieczyszczenia a właściwości prozdrowotne w zależności od lokalizacji pasieki.
16.05 – 16.20 Małgorzata Bieńkowska – Problematyka badań naukowych prowadzonych w IO-PIB, Zakładzie Pszczelnictwa w Puławach.
16.20 – 16.35 Aleksandra Łangowska – BeSafeBeeHoney – nowa Akcja COST dla pszczelarstwa.

16.35 – 18.00 – Panel dyskusyjny – Jakość produktów pszczelich w dobie zmian środowiska. Zmiany przepisów na terenie UE i w Polsce.

18.00 – 19.00 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

19.00Zakończenie Konferencji — poczęstunek/bankiet

Zapraszamy także na IX Międzynarodową Konferencję Pszczelarską, która odbędzie się w dniach 02-04.02.2024 r. w Pszczelej Woli.