Naukowa Konferencja Pszczelarska dla otoczenia społeczno-gospodarczego „Nauka praktyce”

Komitet Organizacyjny – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie:

Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii Środowiskowej:

Dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni – Przewodnicząca Komitetu
Dr Milena Jaremek – Wiceprzewodnicząca Komitetu
Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog
Mgr inż. Patrycja Skowronek

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

Dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. uczelni
Dr Piotr Dziechciarz

Komitet Naukowy:

Dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr Milena Jaremek – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Mgr inż. Patrycja Skowronek – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr Piotr Dziechciarz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Grzegorz Zięba – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Brygida Ślaska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Bożena Denisow – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Mgr Maciej Bartoń – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, GBA Polska
Prof. dr hab. Jerzy Wilde – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. uczelni – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr Barbara Zajdel — Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Dr Jakub Gąbka — Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. uczelni – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. uczelni – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Mariusz Gagoś – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Paweł Migdał – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Adam Tofilski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Michał Woyciechowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Karolina Kuszewska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Mgr Tomasz Kędziora – Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli
Mgr Marcin Kępowicz – Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli
Mgr Radosław Janik – Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie