I Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna - "Biomateriały nadzieją przyszłości"

Studenckie Koło Analityków Weterynaryjnych działające na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ma zaszczyt zaprosić studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych na I Ogólnopolską Konferencje Interdyscyplinarna pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów “Biomateriały Nadzieją Przyszłości”.

Patronat:     Organizatorzy: 
 
Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów         Studenckie Koło Naukowe Analityków Weterynaryjnych 

 

 

Rejestracja na konferencje trwa od 11.11.2022 do 18.11.2022.
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z regulaminem!
 
Rejestracji można dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego 
Regulamin Konferencji
Zobacz

Adres poczty elektronicznej Organizatora:

 Telefon kontaktowy do Organizatora: +48 445 67 74

Komitet Organizacyjny

 

Dominika Dobko – SKN Analityków Weterynaryjnych

Aleksandra Kozera – SKN Analityków Weterynaryjnych

Katarzyna Krać – SKN Analityków Weterynaryjnych

Aleksandra Domańska – SKN Analityków Weterynaryjnych

mgr inż. Beata Drzewiecka – Doktorantka, Zakład Patofizjologii Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Eric Fernández de la Cruz – PhD student, Department of Pathology & Experimental therapeutics, Faculty of Medicine & Health Sciences, University of Barcelona, Spain

Komitet Naukowy

Dr hab. Joanna Wessely-Szponder – prof. UP, Zakład Patofizjologii Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie-przewodnicząca

Dr hab. Tomasz Szponder – Katedra i  Klinika Chirurgii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – zastępca przewodniczącego 

Dr Zbigniew Bełkot – Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Aleksandra Sobczyńska-Rak – Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Lek. wet. Grzegorz Kalisz – Samodzielna Pracownia Spektroskopii i Obrazowania Chem., Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Dr. Paula Espinal Marín. Lecturer Professor – Department of Pathology & Experimental therapeutics, Faculty of Medicine & Health Sciences, University of Barcelona, Spain

Dr.  Ester Fusté Dominguez. Associate Professor – Department of Pathology & Experimental therapeutics, Faculty of Medicine & Health Sciences, University of Barcelona, Spain and Dept. Public Health, Mental Health and Perinatal Nursing. School of nursing, University of Barcelona, Spain