Lublin, 16-17 marca 2024

Alpaki w Polsce – pomiędzy Nauką a Praktyką

Komitet Organizacyjny

Mgr inż. Joanna Kapustka, UP Lublin– Przewodniczący

Dr inż. Marcin Przybyło, UR Kraków  – Sekretarz

Dr hab. Monika Budzyńska prof. uczelni, UP Lublin

Mgr inż. Wiktoria Czupryna

Mgr inż. Damian Gos

Mgr inż. Maria Nowak

Inż. Magdalena Kochaniec