Lublin, 16-17 marca 2024

Alpaki w Polsce – pomiędzy Nauką a Praktyką

Komitet Naukowy

Prof. Dr.med.vet. Thomas Wittek, University of Veterinary Medicine, Vienna

Prof. dr hab. Renata Klebaniuk, UP Lublin

Prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień, UP Lublin

Dr hab. Mirosław Karpiński prof. uczelni, UP Lublin

Dr inż. Maciej Bąkowski, UP Lublin