Lublin, 16-17 marca 2024

Alpaki w Polsce – pomiędzy Nauką a Praktyką

Szanowni Państwo, 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 16-17 marca 2024 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Celem planowanej konferencji jest spotkanie hodowców alpak i naukowców z różnych regionów Polski zajmujących się tematyką rozwoju chowu i hodowli alpak w Polsce.  Główną ideą, jaka przyświeca konferencji jest prezentacja możliwości praktycznego zastosowania badań naukowych dotyczących alpak i ogółem wielbłądowatych oraz integracja środowisk. Konferencja będzie również doskonałą okazją do przedyskutowania zakresu dotychczas posiadanej wiedzy dotyczącej poszczególnych problemów związanych z chowem i hodowlą alpak, zarówno w ujęciu gospodarczym, jak i społecznym, kulturowym oraz prawnym. Na konferencję zostali zaproszeni prelegenci z kraju i prelegent zza granicy – prof. dr med. vet. Thomas Wittek (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria), lekarz weterynarii zajmujący się wielbłądowatymi i organizator grudniowej konferencji South America Camelid Congress Vienna 2023.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że zaproponowana tematyka konferencji zainteresuje szereg osób z wielu hodowli jak i różnych ośrodków naukowych w Polsce. W naszej konferencji dużą wagę przyłożyliśmy do możliwości wymiany doświadczeń i dyskusji, zatem oprócz wystąpień prelegentów zaplanowany został panel dyskusyjny oraz kolację sprzyjającą wzajemnej integracji. Wierzymy, że ułatwi to zacieśnianie więzi owocujących później współpracą i dążeniem do osiągnięcia wspólnych celów.

Zgłoszenia przez formularz rejestracyjny należy przesłać najpóźniej do 9 marca 2024 roku.

Streszczenie wystąpień prelegentów prosimy o przesłanie do 25 lutego 2024 roku.

Opłata za konferencję wynosi 600 złotych od osoby. Opłata ta powinna zostać uiszczona najpóźniej do dnia 9 marca 2024 roku na konto:

Bank PKO SA nr rachunku: 26 1240 5497 1111 0011 3333 1849 tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko Alpaki 2024

Właścicielem rachunku jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • Udział w konferencji,
  • Materiały konferencyjne,
  • Wyżywienie w czasie konferencji łącznie z kolacją pierwszego dnia