Menu

Wykaz kierunków na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Wykaz kierunków

studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

 

Lp.
 
KIERUNKI STUDIÓW
 
1.     
 

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT(n)

 
2.     
 

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI (n)

 
3.     
 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (n)

 
5.     
 
 
 

BIOLOGIA (s, n)

Specjalności:
 • biologia stosowana (s, n)
 • biologia sądowa (s, n) - limit przyjęć 15 osób na studia stacjonarne oraz 15 osób na studia niestacjonarne
 
6.     
 

DIETETYKA (s)

 
7.     
 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (n)

 
8.     
 

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO (n)

 
9.     
 

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA

Specjalności:
 
 • technika motoryzacyjna i energetyka (n)
 • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (n)
10.  
 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Specjalności:
 • alternatywne źródła energii (n)
 • gospodarka odpadami (n)
 • gospodarka wodno-ściekowa (n)
 
11.  
 

OCHRONA ŚRODOWISKA (n)

 
 
12.  
 

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA (n)

 
13.  
 

OGRODNICTWO  (n)

 
14.  
 

ROLNICTWO (n)

 
15.  
 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (n)

 
16.  
 
 
Specjalności: wybór specjalności po 1 semestrze
 • obrót towarowy i obsługa celna (n)
 • zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych (n)
 
17.  
 

TRANSPORT i LOGISTYKA (n)

Specjalności:
 • inżynieria transportu i spedycja (n)
 • transport specjalistyczny (n)
 
18.  
 

TURYSTYKA I REKREACJA (s, n)

 
19.  
 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:
 • inżynieria zarządzania produkcją i usługami (n)
 • zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego (n)
 
20.  
 

ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY (n)

 
21.  
 

ZOOTECHNIKA

Specjalność:
 • hodowla i użytkowanie zwierząt (n)
 
 

s – studia stacjonarne

n – studia niestacjonarne

« wstecz