Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Badania

publikacje Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu (PDF)

« wstecz

 

Monografie naukowe z serii KULTUROWE I CYWILIZACYJNE POSTAWY POLAKÓW (materiał w trakcie digitalizacji):

 

MILECKA M. (red.), 2014, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Natura i kultura w tradycji Polskości, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s. 149.

 

MILECKA M. (red.), 2014, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Tradycja jako czynnik spójności kulturowej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s. 262.

MILECKA M. (red.), 2015, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Krajobraz jako dorobek kulturowy, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin.

MILECKA M. (red.), 2015, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Sport, turystyka, rekreacja jako czynniki rozwoju kulturowego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin.

 

MILECKA M. (red.), 2016, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Przyroda w kulturze, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s. 248. 

 

MILECKA M. (red.), 2016, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Przyroda w turystyce, krajobrazie i w sztuce, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s. 210.

 

Pozostałe monografie:

  

Jóźwik R., Kot N., Milecka M., Rylke J., Widelska E., Hortyńska P., Malawski S., Tożsamość i obcość. Narracja przestrzeni,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2016, ISBN 978-83-944071-4-8.

 

MILECKA M. (red.), 2016, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Sztuka jako inspiracja do działań, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2017, s. 269, ISBN 978-83-944071-6-2.

 

Jan Rylke, Małgorzata Milecka, Renata Jóźwik, Natalia Kot, Seweryn Malawski, Sławomir Marzec, Ewelina Widelska, Sylwia Szefler, Paulina Hortyńska, Filozofia miejsca, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2017, s. 136, ISBN 978-83-944071-7-9

 

CZĘŚĆ 1.

CZĘŚĆ 2. 

Jóźwik R., Kot N., Malawski S., Milecka M., Myronenko V., Rylke J., Widelska E., Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2017, 978-83-944071-5-5.

 

 

Błaziak M., Hortyńska P., Jóźwik R., Kot N., Malawski S., Milecka M., Myronenko V., Piłat A., Rylke J., Widelska E., Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe 2018,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2018, ISBN 978-83-944071-8-6

 

 

MILECKA M. (red.), 2018, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Regiony w Europie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2018, s. 266, ISBN 978-83-953252-0-5

 

MILECKA M. (red.), 2019, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Kompozycja, Wyd. TNOIK, Toruń, ss. 284. ISBN 978-83-7285-902-0 .