Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Tematy prac dyplomowych

ROLNICTWO

« wstecz

 

Propozycje tematów prac magisterskich:

Analiza cech agronomicznych mieszańców roślin zbożowych

Komponenty plonu form pszenicy twardej i pszenżyta o zróżnicowanym pochodzeniu

Wpływ introgresji chromatyny z form dzikich na elementy plonowania roślin zbożowych

Analiza cech ilościowych oddalonych mieszańców roślin zbożowych

Mikrorozmnażanie wybranych roślin uprawnych

 

Propozycje tematów prac inżynierskich:

Postęp biologiczny w rolnictwie (projekty realizowane w oparciu o wybrane gospodarstwa)

Wymiana materiału siewnego na wybranych przykładach gospodarstw (ekspertyza)

Plonowanie odmian roślin uprawnych w wybranych gospodarstwach

Analiza postępu genetycznego w wybranych roślinach uprawnych (ekspertyza)

Wpływ introdukcji wybranych genów na postęp biologicznych wybranych roślin uprawnych

 


TOWAROZNAWSTWO

« wstecz

 

Propozycje tematów prac magisterskich:

Ocena jakościowa towarowego ziarna zbóż za pomocą metod diagnostyki molekularnej

Ocena jakościowa ziarna mieszańców oddalonych zbóż za pomocą metod diagnostyki molekularnej

Ocena jakościowa ziarna form kolekcyjnych pszenicy twardej i pszenżyta

Identyfikacja molekularna wybranych genów warunkujących cechy jakościowe roślin zbożowych

Analiza cech reologicznych produktów i modyfikacje jakości za pomocą białek

 

Propozycje tematów prac inżynierskich:

Produkcja towarowa zbóż i ocena ich jakości na podstawie wybranych przykładów (ekspertyza)

Projektowanie technologii produkcji towarowej w wybranych gospodarstwach

Obrót produktami i surowcami rolniczymi (ekspertyza)

 


 

BIOINŻYNIERIA

« wstecz

 

Propozycje tematów prac magisterskich:

Synteza i charakterystyka mieszańców oddalonych roślin

Analiza molekularna mieszańców roślin

Analiza cytologiczna mieszańców oddalonych roślin

Analiza podobieństwa genetycznego wybranych gatunków roślin

Wykorzystanie markerów DNA do identyfikacji wybranych genów w roślinach uprawnych

Analiza ekspresji wybranych genów indukowanych pod wpływem stresów biotycznych i abiotycznych

Analiza ekspresji wybranych genów kodujących szlaki metaboliczne roślin zbożowych

Wprowadzanie i identyfikacja genów warunkujących wybrane cechy ilościowe roślin zbożowych

Wprowadzanie i identyfikacja genów warunkujących odporność na wybrane stresy biotyczne w roślinach zbożowych

Badania nad mikrorozmnażaniem roślin

Wykorzystanie kultur in vitro w badaniach roślin

Wykorzystanie nanocząsteczek w badaniach roślin

Wpływ nanoczasteczek na rozwój roślin

 

Propozycje tematów prac inżynierskich:

Projektowanie specyficznych markerów DNA dla wygranych genów w roślinach

Potencjalne możliwości wykorzystania gatunków dzikich do poprawy odporności na stresy biotyczne i abiotyczne roślin uprawnych

Ocena zróżnicowania genetycznego wybranych roślin (ekspertyza)

Możliwości wykorzystania barkodingu

Analiza systemów nadekspresji

Projektowanie szczepionek rekombinowanych

Ekspertyza produktów pod względem obecności wybranych genów i transgenów

Nanocząsteczki w ochronie środowiska i gospodarce

Wykorzystanie białek w poprawie cech reologicznych produktów

 


 

BIOTECHNOLOGIA

« wstecz

 

Propozycje tematów prac magisterskich:

Analiza molekularna roślin

Analiza podobieństwa genetycznego wybranych gatunków roślin

Wykorzystanie markerów DNA do identyfikacji wybranych genów w roślinach uprawnych

Analiza ekspresji wybranych genów indukowanych pod wpływem stresów biotycznych i abiotycznych

Badania nad mikrorozmnażaniem roślin

Wykorzystanie kultur in vitro w badaniach roślin

 

Propozycje tematów prac inżynierskich:

Projektowanie specyficznych markerów DNA dla wygranych genów w roślinach

Ocena zróżnicowania genetycznego wybranych roślin (ekspertyza)

Możliwości wykorzystania barkodingu

Analiza systemów nadeskpresji

Projektowanie szczepionek rekombinowanych

 


LEŚNICTWO

« wstecz

 

Propozycje tematów prac inżynierskich:

Projekt odnowienia lub przebudowy drzewostanu

Projekt zagospodarowania szkółki

Ocena produkcji i jakości leśnego materiału rozmnożeniowego w szkółkach leśnych

Ocena jakości nasion

Ocena urodzaju drzewostanów nasiennych

Ocena klonów lub rodów na plantacjach nasiennych

Wykorzystanie markerów DNA do weryfikacji przynależności szczepów do poszczególnych klonów na plantacjach nasiennych

Zmienność genetyczna i morfologiczna wybranych gatunków drzew i krzewów leśnych

Analiza cech biometrycznych drzewostanów w różnych fazach wzrostu i na różnych siedliskach

Ocena liczebności i zmienność naturalnego odnowienia wybranych gatunków drzew na wybranych siedliskach

Ocena wybranych metod izolacji RNA/DNA z liści/igieł wybranego gatunku

Wpływ starzenia się liści/ igieł na wydajność procesu izolacji