System Identyfikacji Wizualnej

  • UP
  • System Identyfikacji Wizualnej

16 września 2013 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie został wprowadzony System Identyfikacji Wizualnej. Jego celem jest budowa spójnego wizerunku Uczelni poprzez wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących komunikacji wizualnej.

Obejrzyj film na temat SIW w portalu Youtube
Zobacz
Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej
Zobacz

UCZELNIA:

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie logo

Pobierz logo: 

 University of Life Sciences logo

Pobierz logo w języku angielskim:

KOLORYSTYKA: 

 

CMYK  5, 23, 70, 5 | WEB #e9c067

 

CMYK  100, 45, 90, 0 | WEB #1b6d4e


Wydział Agrobioinżynierii logo

Wydział Agrobioinżynierii logo 

      Faculty of Agrobioengineering logo

Pobierz logo:

KOLORYSTYKA: 

 

CMYK  100  40  95  50,  WEB #004525


Wydział Medycyny Weterynaryjnej logo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej logo   

Faculty of Veterinary Medicine logo

Pobierz logo:

KOLORYSTYKA: 

 

CMYK  40  100  90  25,  WEB #861924


Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki logo od 2016

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki logo od 2016  

FACULTY OF BIOLOGY, ANIMAL SCIENCES AND BIOECONOMY LOGO   

Pobierz logo:

KOLORYSTYKA: 

 

CMYK  100  77 20 30, WEB #003867


 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu logo

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu logo 

    Faculty of Horticulture and Landscape Architecture logo

Pobierz logo:

KOLORYSTYKA: 

 

CMYK  45  100  15  15, WEB #8B0F66


  Wydział Inżynierii Produkcji logo

Wydział Inżynierii Produkcji logo 

  Faculty od Production Engineering logo

Pobierz logo:

KOLORYSTYKA: 

 

CMYK  45  15  10  70, WEB #40545F


 Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii logo
  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii logo

   Faculty of Food Science and Biotechnology logo

Pobierz logo:

KOLORYSTYKA: 

 

CMYK  0  70  100  10, WEB #D9620C


Pobierz logo:

CDR – wersja podstawowa PL

JPG – wersja podstawowa PL

PNG – wersja podstawowa PL

CDR – wersja rozszerzona PL  |  CDR – wersja rozszerzona ENG

JPG – wersja rozszerzona PL   |  JPG – wersja rozszerzona ENG

PNG – wersja rozszerzona PL  |   PNG – wersja rozszerzona ENG

KOLORYSTYKA:  

 CMYK  76  3  100  18, WEB #2e953e

PAPIER FIRMOWY ogólnouczelniany  (Microsoft Word)

PAPIERY FIRMOWE wydziałowe:

Wydział Agrobioinżynierii  PL |  ENG

Wydział Medycyny Weterynaryjnej  PL |  ENG

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki   PL |  ENG

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu  PL |  ENG

Wydział Inżynierii Produkcji  PL |  ENG

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii  PL |  ENG

Wydział Biologii Środowiskowej PL | ENG

Uwaga: przed edycją szablonu tabliczki informacyjnej i koperty należy zainstalować firmową czcionkę EXO.

W przeciwnym razie zostanie zastosowana domyślna czcionka systemowa (najczęściej Times New Roman), co będzie skutkowało nieprawidłowym wyglądem szablonu.

Jak zainstalować nową czcionkę? Przykładowa porada KLIKNIJ ]

Szablon: Prezentacja Multimedialna – j. polski (ppt)

Szablon: Prezentacja Multimedialna – j. angielski (ppt)

[dodatkowe tła, logotypy i inne materiały pomocnicze]


Szablon: tabliczka informacyjna, ogólna, kolor (doc)

Szablon: tabliczka informacyjna, ogólna, czarno-biała (doc)

Szablon: tabliczka informacyjna (cdr)


Szablon: koperta DL (doc)


Wizytówki: prosimy o konktat z Pracownią Poligraficzną, która zajmuje się ich produkcją.
Dane do wstawienia w szablon należy przesłać na adres: pracownia.poligraficzna [at] up.lublin.pl
Zostaną wydrukowane po akceptacji projektu. Minimalna liczba zamówienia: 50 sztuk.

Podstawową rodziną krojów pisma Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest EXO. Reprezentuje ona nowoczesne, bezszeryfowe liternictwo, z charakterystycznym wykończeniem wewnętrznego załamania litery ‘W‘, delikatnie wygiętymi brzuszkami i wyraźną inspiracją pismem technicznym.

Uzupełniającą rodziną krojów pisma jest Arial reprezentująca klasyczny, bezszeryfowy krój. Czcionki Arial używamy, gdy nie jest możliwe korzystanie z czcionki EXO – na przykład w materiałach elektronicznych.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie SIW

1. Czy muszę natychmiast wymienić wizytówkę?

Nie, zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora dotychczasowe materiały firmowe można używać do wyczerpania ich nakładu. Datą graniczną wymiany dotychczasowych materiałów firmowych na ich wersje zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej jest 1 września 2014 r.

2. Czy na dyplomie ukończenia studiów będzie logo uczelni?

Nie, na dyplomie ukończenia studiów będzie (jak dotychczas) godło uczelni.

3. Skąd zdobyć nowe logo uczelni?

Logo uczelni jest dostępne na stronie uczelni w zakładce www.up.lublin.pl/siw .

4. Czy godło uczelni zostało zlikwidowane?

Nie. System Identyfikacji Wizualnej oparty jest na nowym znaku uczelni przeznaczonym do celów promocyjnych. Godło Uczelni jako element tradycji i prestiżu, zostało zarezerwowane do użytku władz rektorskich.

5. W jakich przypadkach jest używane godło uczelni?

Godło uczelni zostało zarezerwowane do użytku władz rektorskich.

6. Dlaczego wprowadzono nowe logo?

Jednym z głównych założeń prac nad uporządkowaniem stosowanej wizualizacji Uczelni było wprowadzenie rozróżnienia między godłem uczelni, elementem symboliki związanej z wieloletnią tradycją i prestiżem uniwersyteckim, a nowym znakiem wykorzystywanym do celów promocyjnych. Godłu Uczelni należy się szacunek ze względu na wartości, które reprezentuje. Z drugiej strony istnieją coraz większe potrzeby w zakresie promocji uczelni poprzez różne kanały komunikacji, np. nadruku znaku firmowego na gadżetach.

7. Co zawiera Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej?

Księga systemu identyfikacji wizualnej zawiera wzory i zasady stosowania logo uczelni oraz wydziałów, wzory najpopularniejszych materiałów firmowych i promocyjnych, zasady tworzenia materiałów nie ujętych w księdze.

8. Czy mogę do wizytówki dodać logo swojej katedry/jednostki?

Nie. Wszyscy pracownicy uczelni w celach służbowych posługują się wzorem wizytówek określonych poprzez System Identyfikacji Wizualnej. Oficjalny wzór wizytówek przewiduje logo uczelni oraz – w sytuacjach pracowników Wydziałów – logo wydziałowe. Zastosowanie ma tutaj również punkt 2 paragraf 2 z Zarządzenia JM Rektora w sprawie systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

9. Czy znak graficzny UP w logo można oddzielić od słownego napisu (pełnej nazwy uczelni?)

Nie – nie można stosować tego znaku oddzielnie ponieważ sam skrót UP nie identyfikuje jednoznacznie naszej uczelni. Istnieje natomiast wersja logo uczelni w pionie, gdzie napis przeniesiony jest pod znak UP.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z jednostką odpowiedzialną za koordynacje działań związanych z wdrażaniem systemu identyfikacji wizualnej: Dział Komunikacji i Wymiany Akdemickiej.