Eksperci Wydziału Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu

dr hab. Beata Zimowska, prof. uczelni
Katedra Ochrony Roślin
Zakład Fitopatologii i Mykologii

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Fitopatologia
 • Mykologia

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Etiologia i epidemiologia chorób roślin zielarskich
 • Diagnostyka patogenów w oparciu o symtomatologię, morfologię, patogeniczność, ultrastrukturę, wymagania życiowe oraz zróżnicowanie genetyczne

dr Marek Kopacki
Katedra Ochrony Roślin
Zakład Metod Ochrony Roślin

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Metody i środki ochrony roślin ogrodniczych
 • Ochrona roślin ozdobnych pod osłonami i w terenie zurbanizowanym

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Ochrona roślin
 • Metody i środki ochrony roślin
 • Zapobieganie i zwalczanie patogenów i szkodników

dr Tomasz Lipa
Instytut Produkcji Ogrodniczej
Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Sadownictwo i szkółkarstwo
 • Ocena szkód w uprawach sadowniczych
 • Formowanie i cięcie drzew owocowych
 • Ocena jakości owoców
 • Wpływ zabiegów agrotechnicznych na jakość owoców

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Agrotechnika i odmianoznawstwo sadownicze

dr hab. Andrzej Sałata, prof. uczelni
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Uprawa roślin warzywniczych i zielarskich

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Biologia wzrostu i rozwoju rabarbaru ogrodowego, zabiegi agrotechniczne intensyfikujących wzrost i plonowanie ocena odmian rabarbaru pod względem jakości ogonków liściowych i ich przydatności dla przetwórstwa
 • Wpływ warunków klimatyczno-glebowych i agrotechnicznych na zawartość substancji biologicznie czynnych w zielu karczocha i karda

dr hab. Zbigniew Jarosz
Instytut Produkcji Ogrodniczej
Zakład Żywienia Roślin

 DZIEDZINY EKSPERCKIE

 •  Żywienie roślin
 • Biostymulacja
 • Nawożenie krzemem
 • Uprawy bezglebowe
 • Fertygacja roślin

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Prace badawczo-wdrożeniowe z zakresu mineralnego żywienia roślin warzywnych i sadowniczych w uprawach gruntowych oraz bezglebowych w podłożach inertnych
 • Badania z zakresu zastosowania krzemu w żywieniu oraz biostymulacji roślin

dr hab. Magdalena Kapłan
Instytut Produkcji Ogrodniczej
Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 •  Uprawa winorośli
 • Hormonizacja winorośli
 • Uprawy szkółkarskie

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Sadownictwo
 • Szkółkarstwo

dr inż. Piotr Baryła
Instytut Produkcji Ogrodniczej
Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 •  Szkółkarstwo sadownicze
 • Sadownictwo-uprawa porzeczki czarnej

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Badania z zakresu agrotechnik upraw szkółkarskich (drzewa pestkowe) technologii produkcji owoców porzeczki czarnej.
   

Dr hab. Izabela Kot
Katedra Ochrony Roślin
Zakład Entomologii

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Entomologia
 • Ochrona roślin

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Cykle życia i szkodliwość fitofagów w uprawach roślin
 • Interakcje owad-roślina żywicielska

dr Ewelina Widelska
Katedra Architektury Krajobrazu

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Architektura krajobrazu

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Analiza elementów struktury przestrzenno-krajobrazowej zabytkowych obiektów sztuki ogrodowej na obszarze Podlasia i Lubelszczyzny
 • Badanie wzajemnych relacji i rangi ww. obiektów w krajobrazie
 • Ocena stanu zachowania historycznych komponentów oraz formułowanie wytycznych do ich ochrony przed degradacją związaną z procesami urbanistycznymi
 • Diagnoza stanu zachowania obiektów i próba określenia kierunków przekształceń oraz formułowanie wytycznych dla ochrony historycznych obiektów sztuki ogrodowej znajdujących się w obrębie rozwijających się układów przestrzennych.

dr hab. Wojciech Durlak
Instytut Produkcji Ogrodniczej
Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Dendrologia
 • Bezinwazyjne metody badawcze stanu zdrowotnego drzew (tomografia komputerowa)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Ogrodnictwo

dr hab. Mariusz Szmagara
Instytut Produkcji Ogrodniczej
Zakład Roslin Ozdobnych i Dendrologii

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Dendrologia
 • Uprawa bylin ogrodowych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Ogrodnictwo

dr inż. Marzena Parzymies
Instytut Produkcji Ogrodniczej
Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Roślinne kultury in vitro

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Mikrorozmnażanie roślin ogrodniczych

dr Dariusz Wach
Instytut Produkcji Ogrodniczej
Zakład Żywienia Roślin

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Uprawa borówki wysokiej i roślin wrzosowatych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Ocena wzrostu i plonowania borówki wysokiej w warunkach Lubelszczyzny
 • Ocena wartości gospodarczej odmian borówki wysokiej i innych roślin wrzosowatych
 • Wpływ zabiegów agrotechnicznych (przygotowania gleby, nawożenia, cięcia, dokarmiania pozakorzeeniwego) na wzrost, odżywienie roślin, plonowanie i jakość owoców borówki wysokiej
 • Ocena wzrostu i walorów dekoracyjnych azalii i różaneczników