Eksperci Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

dr hab. Wiktor Bojar
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności
Pracownia Doradztwa Rolniczego

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Rozwój obszarów wiejskich
 • Promocja i sprzedaż mięsa jagnięcego;
 • Doradztwo rolnicze

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Grupy producentów rolnych, klastry, spółdzielczość wiejska
 • Ochrona środowiska na obszarach wiejskich

dr hab. Mirosław Karpiński, prof. uczelni
Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa
Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Hodowla zwierząt dzikich
 • Hodowle amatorskie zwierząt towarzyszących
 • Diagnostyka obrazowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Radiologia weterynaryjna
 • Genetyka populacji zwierząt dzikich
 • Hodowla fermowa jeleniowatych

dr inż. Damian Zieliński
Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa
Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Hodowla zwierząt terrarystycznych (egzotyczne gatunki gadów, płazów, bezkręgowców), modliszki

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Dyspersja i genetyczna różnorodność modliszki zwyczajnej Mantis religiosa w Polsce
 • Behawior zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dzikich
 • Hodowla zwierząt terrarystycznych

prof. dr hab. Anna Maria Stachurska
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Hodowla i użytkowanie koni
 • Genetyka umaszczenia koni
 • Zdolności adaptacyjne koni do środowiska
 • Budowa i pielęgnacja kopyt

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Hodowla i użytkowanie koni
 • Genetyka umaszczenia koni
 • Zdolności adaptacyjne koni do środowiska
 • Budowa i pielęgnacja kopyt

Prof. dr hab. Iwona Janczarek
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Wyścigi konne

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Badania z zakresu poprawy wydolności fizjologicznej i aktywności emocjonalnej kłusujących i galopujących koni wyścigowych w kontekście stosowania metod relaksacyjnych
 • Analiza wpływu cech eksterierowych i biomechanicznych na wyniki gonitw koni wyścigowych

dr hab. Katarzyna Strzelec, prof. uczelni
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Szacowanie poziomu stresu w oparciu o stężenie kortyzolu w ślinie
 • Użytkowanie koni startujących w sportowych rajdach konnych
 • Sędziowanie krajowych i międzynarodowych zawodów w dyscyplinie sportowe rajdy konne

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Badania stresu u koni sportowych i wyścigowych w aspekcie poprawy ich dobrostanu
 • Fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna koni

dr hab. Izabela Wilk, prof. uczelni
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Naturalne metody treningu koni
 • Turystyka i rekreacja konna

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Badania z zakresu stosowania naturalnych metod treningu w poprawie dobrostanu i wartości użytkowej koni
 • Optymalizacja użytkowania rekreacyjnego koni

dr hab. Michał Pluta
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Hipoterapia

Dr hab. inż. Małgorzata Goleman
Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa
Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Kynologia: Hodowla i użytkowanie psów, sporty kynologiczne
 • Zaburzenia zachowań u psów
 • Organizacja i sędziowanie egzaminów i zawodów dla psów użytkowych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Behawior psów
 • Dziedziczenie niektórych cech u psów rasowych

Biegły sądowy z zakresu kynologii.