Zespół Ekspertów

Eksperci

Zespół Ekspertów UP w Lublinie tworzą pracownicy naukowi, którzy wyrazili chęć dzielenia się informacjami z zakresu prowadzonej przez siebie działalności naukowej oraz obszarów eksperckich. Biuro Komunikacji pośredniczy w kontaktach mediów z pracownikami uczelni. Dziennikarzy chcących uzyskać pomoc w tym zakresie prosimy o kontakt mailowy: komunikacja@up.lublin.pl

Zespół Ekspertów udziela wypowiedzi eksperckich z różnych dziedzin, m.in.: weterynarii, rolnictwa, ochrony środowiska naturalnego i ekosystemów, jakości żywności, behawioru zwierząt, wykorzystania roślin w życiu codziennym, nowoczesnych technologii stosowanych w różnych gałęziach gospodarki i wielu innych.

Prowadzone na Uczelni badania zawartości alergenów w powietrzu są podstawą do przygotowywania przez TVP Lublin komunikatów dotyczących ryzyka wystąpienia objawów alergii. W wybrane dni podczas Prognozy pogody po Panoramie podawane są informacje na temat obecności w powietrzu najbardziej niebezpiecznych alergenów.  

Jak zostać Ekspertem ?

Wystarczy pobrać formularz a następnie podpisany przez kierownika Instytutu/Katedry przesłać na adres komunikacja@up.lublin.pl lub złożyć osobiście w biurze.

Do współpracy zapraszamy pracowników wydziałów i jednostek ogólnouczelniane. Państwa otwartość na współpracę z mediami sprawia, że naukowcy z naszej Uczelni widoczni są w mediach lokalnych i ogólnopolskich, przyczyniają się do popularyzacji nauki oraz publikacji powiązanych z Uczelnią.

Zgłoszenie do Zespołu Ekspertów
Zobacz

Eksperci Wydziału Agrobioinżynierii

Zagadnienia związane z rolnictwem, łąkarstwem, ochroną środowiska, ekonomią gospodarstw rolnych.
Zobacz więcej

Eksperci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Zagadnienia związane z naukami weterynaryjnymi, chorobami zwierząt, weterynarią sądową.
Zobacz więcej

Eksperci Wydziału Nauk o Zwierzątach i Biogospodarki

Zagadnienia związane z hodowlą owiec, kóz, koni (hipologia), zwierząt dzikich, zwierząt terrarystycznych, hipoterapią oraz behawiorem zwierząt.
Zobacz więcej

Eksperci Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Zagadnienia związane z ochroną roślin, ogrodnictwem, architekturą krajobrazu, sadownictwem, dendrologią (drzewa i krzewy), entomologią (owady).
Zobacz więcej

Eksperci Wydziału Inżynierii Produkcji

Zagadnienia związane z inżynierią środowiska, maszynami rolniczymi, gospodarką wodno-ściekową, geodezją, kartografią.
Zobacz więcej

Eksperci Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

Zagadnienia związane z przetwórstwem, biotechnologią i technologią żywności, dietetyką i żywieniem człowieka.
Zobacz więcej

Eksperci Wydziału Biologii Środowiskowej

Zagadnienia związane z ochroną środowiska, pszczelnictwem, anatomią i cytologią roślin, analizą miodów, zapylaniem roślin.
Zobacz więcej