Strona internetowa i Intranet

Nadzór nad stroną internetową Uniwersytetu oraz Intrantem pod względem merytorycznym i redakcyjnym sprawuje Biuro Komunikacji w zakresie zamieszczania informacji na stronach ogólnouniwersyteckich; wyglądu graficznego serwisu; koordynacji pracy pozostałych redaktorów odpowiedzialnych za zamieszczanie informacji na stronach wydziałów, jednostek; prowadzenia serwisu informacyjnego; prowadzenia szkoleń dla redaktorów z zakresu redagowania informacji.

Informacje na stronach zamieszcza zespół Redaktorów.

 • Redaktor Naczelny Intranetu

  Redaktor Naczelny odpowiada za realizację polityki informacyjnej portalu Intranet, prowadzi serwis głównych stron, sprawuje nadzór na pozostałymi redaktorami.

  Funkcję tę pełni dr Dagmara Sadowska
  Biuro Komunikacji
  tel. 081 445 65 12
  e-mail: dagmara.sadowska@up.lublin.pl

 • Redaktorzy Intranetu

  Dodawanie profili pracowników, zmiany w strukturze, zmiany nr telefonów, adresów mailowych, tytułów naukowych — Biuro Kadr

  Publikacje, Osiągnięcia oraz wszystkie informacje pojawiające się na portalu open.up.lublin.pl (za wyjątkiem danych personalnych) — Biblioteka Główna (użytkownicy mają także możliwość zmian/dodawania/poprawiania tych informacji na swoich profilach: instrukcje)

  Generowanie haseł do Intranetu — Centrum Informatyki  

 • Redaktor Naczelny strony www

  Redaktor Naczelny odpowiada za realizację polityki informacyjnej, prowadzi serwis głównych stron ogólnouczelnianych, sprawuje nadzór na pozostałymi redaktorami.

  Funkcję tę pełni mgr Karolina Kwapisz
  Biuro Komunikacji
  tel. 081 445 66 32
  e-mail: karolina.kwapisz@up.lublin.pl