Strona internetowa i Intranet

Nadzór nad stroną internetową Uniwersytetu oraz Intrantem pod względem merytorycznym i redakcyjnym sprawuje Biuro Komunikacji w zakresie zamieszczania informacji na stronach ogólnouniwersyteckich; wyglądu graficznego serwisu; koordynacji pracy pozostałych redaktorów odpowiedzialnych za zamieszczanie informacji na stronach wydziałów, jednostek; prowadzenia serwisu informacyjnego; prowadzenia szkoleń dla redaktorów z zakresu redagowania informacji.

Informacje na stronach zamieszcza zespół Redaktorów.

 • Redaktor Naczelny Intranetu

  Redaktor Naczelny odpowiada za realizację polityki informacyjnej portalu Intranet, prowadzi serwis głównych stron, sprawuje nadzór na pozostałymi redaktorami.

  Funkcję tę pełni dr inż. Dagmara Sadowska
  Biuro Komunikacji
  tel. 081 445 65 12
  e-mail: dagmara.sadowska@up.lublin.pl

 • Redaktor Naczelny strony www

  Redaktor Naczelny odpowiada za realizację polityki informacyjnej, prowadzi serwis głównych stron ogólnouczelnianych, sprawuje nadzór na pozostałymi redaktorami.

  Funkcję tę pełni mgr Karolina Kwapisz
  Biuro Komunikacji
  tel. 081 445 66 32
  e-mail: karolina.kwapisz@up.lublin.pl