Biuro Komunikacji

Strona Internetowa i Intranet

Zobacz więcej

Social Media

Zobacz więcej

Komunikaty prasowe

Zobacz więcej

Zespół Ekspertów

Zobacz więcej

System Identyfikacji Wizualnej

Zobacz więcej

Materiały promocyjne

Zobacz więcej

Projekt Absolwent

Zobacz więcej

Eko - Vege - Fit - Animals

Zobacz więcej

Biuro Komunikacji opracowuje koncepcję polityki informacyjnej i realizuje ją poprzez:

 • administrowanie stroną Internetową Uczelni, nadzorowanie i współpraca z redaktorami
 • zarządzanie oficjalnymi profilami Uczelni w Mediach Społecznościowych, publikowanie i moderacja treści
 • administrowanie portalem Intranet, nadzorowanie i współpraca z redaktorami
 • współpracę z mediami w tym obsługę prasową wydarzeń,  pośredniczenie w kontaktach z ekspertami Uczelni, przygotowywanie komunikatów prasowych, poza informacjami związanymi z dydaktyką i ofertą edukacyjną
 • udostępnianie informacji publicznej
 • przygotowywanie materiałów wizerunkowych Uczelni
 • prowadzenie Sklepu Promocyjnego Uczelni oraz współpraca w tym zakresie z agencjami reklamowymi 
 • współorganizowanie wydarzeń popularyzujących działalność Uniwersytetu
 • prowadzenie dokumentacji zdjęciowej i filmowej najważniejszych wydarzeń Uczelni
 • przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień na dostawy artykułów promocyjnych, usług cateringowych i hotelarskich dla wszystkich jednostek Uczelni
 • wykonywanie drobnych prac plastyczno-technicznych

Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej

BIURO KOMUNIKACJI

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
budynek Rektoratu, piętro IV, pok. 501B, 502, 504
mail: komunikacja@up.lublin.pl

 

mgr Iwona PACHCIŃSKA
Kierownik Działu Komunikacji i Wymiany Akademickiej 
Rzecznik Prasowy Uniwersytetu
T: (081) 445 65 94, kom. 510 110 259
iwona.pachcinska@up.lublin.pl

mgr Karolina KWAPISZ
Redaktor naczelny  i administrator strony Internetowej, redagowanie tekstów, współpraca z mediami
T: (081) 445 65 12, kom. 882 150 311
karolina.kwapisz@up.lublin.pl

dr Dagmara SADOWSKA
Redaktor naczelny i administrator portalu Intranet, marketing, współorganizacja wydarzeń popularyzujących Uczelnię,  procedury przetargowe
T: (081) 445 65 12, kom. 502 713 926
dagmara.sadowska@up.lublin.pl

mgr Alicja JAROSZEWSKA
Redaktor Mediów Społecznościowych, redagowanie tekstów, fotografia
T: (081) 445 65 12, kom. 506 951 618
alicja.jaroszewska@up.lublin.pl

mgr Ilona STAŃCZAK
Współpraca z agencjami reklamowymi, tworzenie reklam, materiałów wizerunkowych, zamówienia publiczne
T: (081) 445 65 12, kom. 502 713 926
ilona.stanczak@up.lublin.pl

mgr inż. Maciej NIEDZIÓŁKA
Produkcja audiowizualna, fotografia
T: (081) 445 65 47, kom. 572 330 950
maciej.niedziolka@up.lublin.pl

mgr Witomiła KOWALIK
Drobne prace plastyczne, rejestracja faktur, Sklep Promocyjny, redakcja treści na stronie Internetowej
T: (081) 445 65 47
witomila.kowalik@up.lublin.pl