Aktualności

02.09.2011
02.09.2011
02.09.2011
01.09.2011

 

 

01.09.2011

WOLNE MIEJSCA NA STUDIA

Drugi nabór kandydatów na następujące kierunki studiów trwa
do 16 września 2011 r.:


Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

1. Kierunki: biologia (Lublin, Zamość), ogrodnictwo, ochrona, środowiska, rolnictwo (Lublin, Zamość), technika rolnicza i leśna, zootechnika,

2. Kierunek zootechnika  - specjalność hodowla koni i jeździectwo. Kandydatów obowiązuje dodatkowo sprawdzian podstawowych umiejętności jeździeckich, który odbędzie się 19 września br., godz 9.00 - Gospodarstwo Doświadczalne Felin, Lublin,
ul. Doświadczalna 45 
 
Studia stacjonarne drugiego stopnia:

1. Kierunek biologia - specjalność biologia stosowana, specjalność nauczycielska nauczanie biologii i chemii (drugi nabór) - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (Lublin).

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

1. Kierunki: ekonomia, biologia (Lublin, Zamość), bezpieczeństwo i higiena pracy, dietetyka, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo (Lublin, Zamość), technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, transport, turystyka i rekreacja, zootechnika.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

1. Kierunki: biologia (Lublin), ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo (Lublin, Zamość), technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika.
 
Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.    [dane adresowe]    [dane kontaktowe]

 

01.09.2011

Relacje