[ MENU DODATKOWE ]


XVI Lubelski Festiwal Nauki - rok 2019

« wstecz

 

 

O Lubelskim Festiwalu Nauki.

 

Lubelski Festiwal Nauki ma na celu upowszechnianie nauki w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, poprzez prezentację najciekawszych projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych w trakcie całego Festiwalu oraz podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego. Głównym organizatorem tegorocznej edycji XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 14-20 września 2019 r. jest Politechnika Lubelska, a hasłem przewodnim:  Nauka-Technika-Innowacje.

 


 

 

Szanowni Państwo!

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uczestniczy już po raz szesnasty w Lubelskim Festiwalu Nauki. Wydarzenie to stanowi niewątpliwą okazję do przedstawienia tematyki badawczej opartej na wiedzy oraz wynikach badań naukowców, doktorantów i studentów, realizowanej w Uczelni w sposób ciekawy i widowiskowy. Działania te służą promocji Uczelni przynosząc wiele korzyści a wśród nich najważniejszą czyli zainteresowanie nauką młodych ludzi. W ubiegłym roku pracownicy i studenci przygotowali wiele projektów, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem. Jestem przekonany, że w tegorocznej edycji festiwalu nasza oferta będzie równie atrakcyjna. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w XVI Lubelskim Festiwalu Nauki.

 

dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 


 

 

Rejestracja projektów trwa do 20 maja 2019 r.


Aby zgłosić projekt niezbędna jest rejestracja w systemie LFN: https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/reg.html
Kod rejestracyjny, niezbędny do zarejestrowania się jako Kierownik projektu, to: LFN2019!UP

Ze względu na ochronę danych osobowych konta złożone w poprzednich edycjach Festiwalu zostały usunięte.

Wytyczne dotyczące zgłoszenia i rejestracji projektów dla Kierowników projektów dostępne są pod adresem:
https://www.festiwal.lublin.pl/#przewodnik

 

 

Program ramowy XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki

 

  • 14 września 2019 r. - Uroczysta Inauguracja XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki we Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury o godz. 19:00
  • 15 września 2019 r. - Piknik Naukowy w godz. 10:00 - 16:00 (Plac Teatralny, Centrum Spotkania Kultur)
  • 16 - 20 września 2019 r. - Projekty indywidualne uczelni i innych współorganizatorów upowszechniające naukę,
  • 20 września 2019 r. - Uroczyste zakończenie XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

 

[ AKTUALNA LISTA PROJEKTÓW ]  

 

[ FANPAGE LFN NA FACEBOOKU ]

 

[ SERIA WIDEO PROMUJĄCA LFN 2019

 

 


 

 

Koordynator Uczelniany

 

dr hab. Karolina Wójciak, prof. UP w Lublinie

 

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego,
ul. Skromna 8 20-704 Lublin
tel. 462-33-40, e-mail: karolina.wojciak@up.lublin.pl
 

 

Dane kontaktowe Koordynatorów Wydziałowych XVI LFN:
Wydział Agrobioinżynierii:
dr hab. Marzena Brodowska, prof. uczelni
e-mail: marzena.brodowska@up.lublin.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
dr hab. Marta Dec
e-mail: marta.dec@up.lublin.pl

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:
dr Wioletta Sawicka-Zugaj
e-mail: wioletta.sawicka@up.lublin.pl

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:
dr Izabela Kot
e-mail: izabela.kot@up.lublin.pl

Wydział Inżynierii Produkcji:
dr inż. Marek Domin
e-mail: marek.domin@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:
dr Monika Karaś
e-mail: monika.karas@up.lublin.pl

 

Koordynator Jednostek Pozawydziałowych
mgr Adriana Sobczak-Frynas
e-mail: adriana.sobczak@up.lublin.pl

Koordynator Jednostek Ogólnouczelnianych
mgr Iwona Pachcińska
e-mail: iwona.pachcinska@up.lublin.pl
 

Koordynator ds. Pikniku Naukowego
dr inż. Paweł Michalski
e-mail: pawel.michalski@up.lublin.pl