Studenci oraz doktoranci z niepełnosprawnościami mają prawo skorzystać ze wsparcia asystenta w czynnościach związanych z nauką, których nie mogą wykonać samodzielnie.

Asystent:
 • Towarzyszy w drodze na zajęcia,
 • Pomaga w notowaniu na zajęcia,
 • Pomaga przed, w trakcie i po zakończeniu zajęć sportowych,
 • Pomaga w bibliotece, w przygotowaniu materiałów do zajęć, prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich,
 • Pomaga w wykonywaniu innych, indywidualnych zadań
Jak skorzystać z pomocy asystenta?

W celu skorzystania z pomocy asystenta należy złożyć wypełniony wniosek w biurze Stanowiska do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Collegium Agronomicum) – AgroII ul. Akademicka 15, pok. 210 20-950, Lublin.

Stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych prowadzi wypożyczalnię sprzętu technicznego dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych. Sprzęt wypożyczony zostaje na czas określony w umowie użyczenia. Szczegółowe warunki korzystania z wypożyczalni zostały określone w regulaminie.

System korzystania z wypożyczalni:

W celu wypożyczenia sprzętu w dniu składania formularza student lub doktorant zobowiązany jest do okazania do wglądu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wypełnionych formularzy.

Stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych oferuje lektoraty z języków obcych prowadzone w grupach o różnym zaawansowaniu oraz indywidualny tok nauczania.

 • Angielski
 • Rosyjski
 • Niemiecki

Zapisy:

Informację na temat terminów spotkań organizacyjnych dotyczących lektoratów językowych na bieżąco zostaną podane w aktualnościach na stronie internetowej uczelni. W celu uczestnictwa w lektoracie z języka obcego student lub doktorant z niepełnosprawnościami ma obowiązek dostarczyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz wypełniony formularz.

Stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych wraz Centrum Kultury Fizycznej i Sportu organizuje zajęcia sportowe poprawiające kondycję i aktywność studentów niepełnosprawnych. W ramach indywidualnych zajęć sportowych studenci mogą uzyskać zaliczenie z zajęć z wychowania fizycznego.

Jak otrzymać karnet na zajęcia?

 • złóż wypełniony i podpisany wniosek
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – do wglądu
 • zgłosić się do biura stanowiska ds. osób niepełnosprawnych i odbierz karnet 🙂

Plan zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2021/2022

Stanowisko ds. osób niepełnosprawnych systematycznie organizuje szkolenia dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych oraz naukowej i administracyjnej kadry akademickiej, które pomagają rozwijać potencjał i zwiększać świadomość społeczną. Informację o terminach i tematyce szkoleń umieszczane są na stronie internetowej uczelni, można je również uzyskać w biurze.

 • Wniosek o przyznanie wsparcia dla osoby z niepełnosprawnościami