Kontakt

Rozwój kompetencji, wsparcie na rynku pracy:

Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji

20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
(81) 445 66 05
(81) 445 67 19
e-mail: kariera@up.lublin.pl

Projekt Absolwent:

Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Budynek Rektoratu, piętro IV
tel. 81 445 65 12 lub 81 445 65 94
e-mail: komunikacja@up.lublin.pl