Kontakt

Rozwój kompetencji, wsparcie na rynku pracy:

Biuro Karier

20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
(81) 445 66 05
(81) 445 67 19
e-mail: kariera@up.lublin.pl

Projekt Absolwent:

Biuro Informacji i Marketingu / Dział Rekrutacji i Promocji

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Agro II, pokój 206, piętro II
tel. 81 445 65 47 lub 81 445 66 32
e-mail: promocja@up.lublin.pl