BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Informacje o dziekanacie

      
więcej »
« wstecz

 


20-950 LUBLIN
ul. Akademicka 13

e-mail: dziekanat.zootechnika@up.lublin.pl

e-mail: dziekanat.bhz@up.lublin.pl

 


Uwaga!

Wiadomości w  sprawach dotyczących toku studiów prosimy kierować bezpośrednio do Pracowników odpowiedzialnych za dokumentację toku studiów na poszczególnych kierunkach.

 

Pracownicy Dziekanatu

 

  • mgr inż. Monika Ciastek, specjalista, tel. 81-445-65-81

    e-mail: monika.ciastek@up.lublin.pl 

  • mgr inż. Katarzyna Głaz-Kamińska, specjalista, tel. 81-445-60-94

    e-mail: kasia.glaz-kaminska@up.lublin.pl

  • mgr inż. Agata Niemiec, specjalista, tel. 81-445-66-11

    e-mail: agata.niemiec@up.lublin.pl

  • mgr Małgorzata Polak, specjalista, tel. 81-445-69-91

   e-mail: malgorzata.polak@up.lublin.pl

 
Dziekanat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00
w sprawach studenckich należy kontaktować się z pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę poszczególnych kierunków studiów. 
 
Dziekanat czynny dla studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 11.00-14.00
sobota dla studentów studiów niestacjonarnych podczas zjazdów i sesji egzaminacyjnej w godz.: 9.00-13.00
środa – Dziekanat nieczynny dla studentów
 
OBSŁUGA TOKU STUDIÓW KIERUNKÓW:
 
ZOOTECHNIKA
Nr pokoju
Studia Stacjonarne
I stopień
I, II, III, IV rok
 mgr inż Agata Niemiec
tel. 81 445 66 11
352
Studia Stacjonarne
II stopień
I, II rok
mgr inż Agata Niemiec
tel. 81 445 66 11
352
Studia Niestacjonarne
I stopień       
I rok
            mgr inż Agata Niemiec  
tel. 81 445 66  11
      352
HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO
Nr pokoju
Studia Stacjonarne
I stopień
I, II, III, IV rok
mgr Małgorzata Polak
tel. 81 445 69 91
354
Studia Stacjonarne
II stopień
I, II rok
mgr Małgorzata Polak
tel. 81 445 69 91
354
 
 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 Nr pokoju
Studia Stacjonarne
I stopień
I, II, III rok
tel. 81 445 65 81
356
Studia Stacjonarne
II stopień
I i II rok
tel. 81 445 65 81
356
Studia Niestacjonarne
I stopień
I, II, III, IV rok
tel. 81 445 65 81
356
Studia Niestacjonarne
II stopień
II rok
tel. 81 445 65 81
356

 

DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH

Nr pokoju

Studia Stacjonarne II stopień II rok mgr inż. Małgorzata Polak
tel. 81 445 69 91 354
       
 

 

 BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT
 Nr pokoju
Studia Stacjonarne
I stopień
I, II, III,IV rok
mgr inż. Katarzyna Głaz - Kamińska
tel. 81 445 60 94
354
Studia Stacjonarne
II stopień
II rok
mgr Małgorzata Polak
tel. 81 445 69 91
354
Studia Niestacjonarne
I stopień
I, II, III, IV rok
tel. 81 445 65 81
356
 
       

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA

Studia stacjonarne

I stopień

I rok

II rok

mgr Małgorzata Polak

tel. 81 445 69 91

354

 

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA

 

 

Studia stacjonarne

I stopień

I rok

mgr Małgorzata Polak

tel. 81 445 69 91

354

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

 

 

Studia stacjonarne

I stopień

II, III rok

mgr inż. Monika Ciastek

tel. 81 445 65 81

356

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 

 

Studia stacjonarne

I stopień

IV rok

mgr inż. Monika Ciastek

tel. 81 445 65 81

356

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI 

 

 

Studia stacjonarne

II stopień

II  rok

mgr inż. Monika Ciastek

tel. 81 445 65 81

356

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

 

 

Studia niestacjonarne

II stopień

II  rok

mgr inż. Monika Ciastek

tel. 81 445 65 81

356

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

 

 

Studia niestacjonarne

I stopień

III  rok

mgr inż. Monika Ciastek

tel. 81 445 65 81

356