[ MENU DODATKOWE ]


DRUKI

UMOWY NA KORZYSTANIE Z SAMOCHODU WŁASNEGO

« wstecz

 1.  Umowa dla pracownika (zadanie badawcze finansowane ze środków na działalność statutową)  
  [pobierz plik Word]   |    [pobierz plik PDF]  
 2. Umowa dla pracownika (projekt badawczy lub zadanie finansowane ze źródeł zewnętrznych
  [pobierz plik Word]   |   [pobierz plik PDF]   
 3. Umowy dla doktoranta (w ramach zadań badawczych realizowanych w ramach wewnętrznego trybu konkursowego) -
  [pobierz plik Word]   |    [pobierz plik PDF
 4. Umowa  dla doktoranta (do projektu badawczego)  
  [pobierz plik Word]   |    [pobierz plik PDF]
   
 5. Umowy dla pracownika (do celów związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej)
  [pobierz plik Word]   |    [pobierz plik PDF]  
 6. Umowa dla pracownika (do celów służbowych)  
  [pobierz plik Word]   |    [pobierz plik PDF]  załącznik nr 6
 7. Aneks do umów samochodowych zawartych na okres dłuższy niż do 30.04.2013 r.
  [ pobierz plik Word ]  |   [ pobierz plik PDF ]