[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów


Szanowni Państwo,


W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego oraz podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że wybory do KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI ORAZ CZŁONKÓW SENATU mające się odbyć w dniach od 16 marca do 23 marca 2020 r. odbędą w późniejszym terminie. Terminy poszczególnych zebrań zostaną podane w oddzielnym komunikacie.


Jednocześnie informujemy, że wszystkie bieżące informacje dotyczące WYBORÓW zamieszczane będą na stronie internetowej, a w wyjątkowych przypadkach rozsyłane za pośrednictwem uczelnianej poczty elektronicznej.

 


Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
 


« wstecz