[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

30.12.2013kandydaci

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza nabór

na studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone w jęz. angielskim

 

na n/w wydziałach :

- Wydział Agrobioinżynierii

- Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,

- Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

- Wydział Inżynierii Produkcji

 

 1. Studia będą prowadzone w dziedzinie nauk weterynaryjnych oraz w dziedzinie nauk rolniczych w następujących dyscyplinach : agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska, zootechnika, ogrodnictwo oraz inżynieria rolnicza.
 2. Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:
 • Sporządzone w jęz. angielskim podanie o przyjęcie na studia
 • Sporządzony w jęz. angielskim życiorys
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w jęz. polskim lub angielskim (oryginał dyplomu do wglądu)
 • Kwestionariusz osobowy w jęz. angielskim
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w danej dziedzinie nauki
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
 • Krótki opis obszaru zainteresowań naukowych kandydata, w ramach którego chce realizować rozprawę doktorską sporządzony w języku angielskim
 • Dokumenty potwierdzające działalność naukową jeżeli kandydat posiada,
 • 3 fotografie bez nakrycia głowy w tym jedna 4,5 x 6,5cm oraz dwie 3,5 x 4,5cm
 • W przypadku cudzoziemców : ważna wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski, polisa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadkówna okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnegolub deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

 1. Dokumenty powyższe powinny być złożone najpóźniej do dnia 30 stycznia 2014r. do Biura Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok. 463 (III piętro w budynku REKTORAT-u),
 2. Wszystkie szczegóły odnośnie postępowania rekrutacyjnego dostępne są w treści Uchwały nr 85/2012/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2013r.  (http://bip.up.lublin.pl/uchwaly/?rocznik=2012)
 3. Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym w/w studia są prowadzone jako studia płatne.

 

Informacja w języku angielskim:

 

 

A/ Personal Questionnaire

B/ Application for PhD studies

C/ Relegation for Medical Certificate

 

*****

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE na anglojęzyczne studia stacjonarne III st. (doktoranckie) w roku akademickim 2013-14
 

 • na Wydziale BiHZ - odbędzie się dnia 5 lutego 2014r. o godz. 10.00
  w Dziekanacie Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Akademicka 13, pok. 354
   
 • na Wydziale OiAK - odbędzie się dnia 4 lutego 2014r. o godz. 9.00
  w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, ul. Akademicka 13, pok. 452
   
 • na Wydziale Agrobioinżynierii - odbędzie się dnia 5 lutego 2014r. o godz. 13.00
  w Dziekanacie Wydziału Agrobioinżynierii, ul. Akademicka 13, pok. 371
   
 • na Wydziale WIP - odbędzie się dnia 3 lutego 2014r. o godz. 8.00
  w Dziekanacie Wydziału Inzynierii Produkcji, ul. Głęboka 28, pok. 139
   
 • na Wydziale WET - odbędzie się dnia 3 lutego 2014r. o godz. 10.00
  w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ul. Akademicka 13, pok. 457

 

Wymagane do kwalifikacji dokumenty należy składać w Biurze Wymiany Międzynarodowej (ul. Akademicka 13, pok 463 ) do dnia 30.01.2014 r.


« wstecz