[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

07.08.2014pracownicy

 

 

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza kolejną edycję konkursu na artykuł popularnonaukowy pt. "Skomplikowane i proste". W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.
 
Przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. 
 
Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno). Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Do prac należy dodać zaklejoną kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej (nie wymagamy spisu publikacji).
 
Artykuły prosimy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” pod adresem redakcji do 10 września 2014 roku.
 
Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.: (81) 524 02 55 lub (81) 528 08 22-23.
 
 
 
 
 

 


« wstecz