Żywność w strategii Zielonego Ładu – pod tym hasłem w dniach 1–2 lipca 2021 r. na Politechnice Gdańskiej odbyła się XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN. Jej organizatorami były Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Gdański.

W konferencji uczestniczyło 20 osób z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zajmujących się badaniami nad żywnością.

Tematyka konferencji nawiązywała do strategii Unii Europejskiej określanej jako Europejski Zielony Ład, wyznaczającej kierunki rozwoju gospodarki do 2030 r., w którym produkcja żywności odgrywa centralną rolę.

Podczas wykładów i komunikatów mówiono o kierunkach rozwoju w przetwórstwie, bezpieczeństwie i toksykologii żywności, metodach oceny jej jakości, a także roli mikroorganizmów w żywności. Zajmowano się także nutrigenomiką, metabolomiką oraz trendami w żywieniu człowieka, znaczeniem żywności w dobie zagrożeń epidemiologicznych i chemoprewencją niezakaźnych chorób chronicznych.