“Radujmy się wszyscy w Panu,
dzisiaj narodził się nam Zbawiciel.
Dzisiaj prawdziwy pokój
zstąpił z nieba na ziemię”.

Msza Święta Pasterska
Antyfona na Wejście

Droga Społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie!

W Święta Bożego Narodzenia udajemy się w duchu do Betlejem, aby w małym Dziecku rozpoznać Słowo, które stało się Ciałem i rozbiło swój namiot wśród nas. Wsłuchujemy się w głos niebiańskiego hymnu: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał.

Niech Ten, który jest naszym pokojem, który zburzył mury ludzkiej wrogości i głosił pokój zarówno dalekim,
jak i bliskim (por. Ef 2), rozświetli mroki ludzkiej nocy promieniami przebaczenia i pojednania.

Wołajmy o pokój dla rozdartego konfliktami świata i dla naszych poranionych serc. Niech Nowonarodzony przyniesie pokój tym, którzy obawiają się o życie i zdrowie swoje oraz swoich bliskich; którzy lękają się o bezpieczeństwo swoich granic; którzy pozbawieni zostali ojczyzny i dachu nad głową.

Niech Ten, który się narodził, pomoże nam stać się ludźmi Bożego upodobania – na Jego obraz, a więc ludźmi pokoju i pojednania, porozumienia i dialogu.

Całej Społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz bogatego w pokój i dobro Nowego Roku!


Arcybiskup Metropolita Lubelski