Zmiany we wzorach dokumentów wyjazdowych i terminie podpisywania umowy od 1.12.2020 r.

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2020 wprowadzone zostają zmiany w dotychczasowych dokumentach aplikacyjnych oraz rozliczeniowych na wyjazdy STA i STT.

Zmiany obejmują następujące dokumenty:

  • Mobility Agreement oraz potwierdzenie odbycia mobilności – dodana została rubryka określająca tryb mobilności
  • Dodany został nowy obowiązkowy dokument – oświadczenie dotyczące odbywania mobilności w czasach pandemii COVID-19.
  • Również do umowy na odbycie mobilności pomiędzy Pracownikiem a Uczelnią dodany został punkt określający możliwe tryby odbywania wyjazdów.

Wzory dokumentów zostały zaktualizowane i są do pobrania na stronie www Erasmus+ UP.

 Uprzejmie prosimy o aplikowanie oraz rozliczanie się z wyjazdów na nowych wzorach dokumentów.

Informujemy również, że od 1.12.2020 r. podpisanie umowy na odbycie mobilności pomiędzy Pracownikiem a Uczelnią oraz odebranie druku wypłaty grantu/otrzymanie przelewu grantu może nastąpić nie wcześniej niż 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia mobilności.