Zmiana progu dochodowego

Informujemy, że Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego UP podwyższył próg dochodu stypendium socjalnego do kwoty 1294,40zł miesięcznie na jedną osobę w rodzinie studenta. Jednocześnie zmienione zostały kwoty stypendium socjalnego – szczegółowe informacje zawarte zostały w  Zarządzeniu nr 14 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 60 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2022/2023. Powyższe zmiany będą obowiązywały od 1 marca 2023 r.