Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci
ś. p.
Teresy Bednarz

Pracownica Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w latach 1962-1994,
starszy kustosz dyplomowany,
kierowniczka Oddziału Opracowania Wydawnictw Zwartych w latach 1964-1974,
kierowniczka Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów i Dubletów w latach 1974-1994,
członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 11.07.2023 r.,
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie
o godz. 12.00.

 

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia składają

Dyrekcja i Pracownicy
Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie